Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Çalışmaya göre çok sigara içen insanlarda bile başlangıç düşük yoğunluklu bilgisayarlı tomografilerinin düzeldiği kişilerde akciğer kanseri görülme sıklığında belirgin bir düşüş görülüyor, araştırmacılar ise aldıkları sonuçlara göre tarama sıklığının azaltılmasını öneriyorlar.

Kişilerin yıllık tarama programlarının düşürülmesinin sağlık harcamalarını yüksek miktarda düşüreceğini söyleyen ve sağlık politikaları açısından da çok önemli olduğunu düşünen araştırmacılara göre yıllık tarama programlarının düzenlenmesi ayrıca hastaların radyasyon maruziyetini azaltırken, yanlış pozitiflik oranlarını da düşürebilir. National Lung Screening Trial datalarının analiz edildiği geniş kapsamlı ve prospektif yapılan araştırmada çalışma grubu sigarayı bırakmış olan ve akciğer kanseri erken teşhis amaçlı üç yıllık düşük BT ya da akciğer grafisi yapılmış olan kişiler arasından randomize seçildi. Hastalar 55-74 yaşları arasında iken hepsi ortalama 30 yıl sigara kullanan kişilerden (30 yıl boyunca günde 1 paket ya da 15 yıl boyunca günde 2 paket) oluşturuldu. 3 yıllık düşük doz BT taramalarında bulguları negatifleşen hastalar tespit edilerek akciğer kanseri insidansı ve akciğer kanserine bağlı ölümlerde farklılık olup olmadığını görmek için düşük doz BT taramasında anomalilerin devam ettiği hastalar ile kıyaslandı.

Çalışma sonunda başlangıç BT bulgularının negatif olduğu tespit edilmiş olan 19.066 hastanın 444’ünde (% 2) akciğer kanseri gelişirken, negatif görüntülemeden sonraki yıl içerisinde olan ve yıllık düşük doz BT taraması zamanı gelmemiş olan 17 hastada (bütün düşük doz BT taraması yapılan hastaların % 0.09’) akciğer kanseri gelişmiş. Ayrıca 75 hastada ( başlangıçta negatif olan bütün hastaların % 0.4’ü) birinci ve ikinci yıllık tarama arasında akciğer kanseri gelişmiş. Başlangıç taraması negatif olan hastaların içinde ilk yıllık görüntülemede akciğer kanseri insidansı % 0.34 iken başlangıç taramalarında tanı alanlar % 1 olarak hesaplandı.

Araştırmacılara göre araştırma süresince başlangıçta negatif teste sahip olan hastalar arasında ilk yıllık kontrol yapılmazsa ek olarak 28 akciğer kanseri sebepli ölüm gerçekleşebileceğini öngördüler (100.000 yılda 186’ya karşılık 212 ölüm)

Aaraştırmaya göre başlangıç taraması negatif olarak sonuçlanan hastalarda takip eden yıllarda yıllık olarak düşük dozlu bilgisayarlı tomografi testi risk tahmini açısından çok gerekli olmayabilir ve maliyet etkin değildir. Bunun yerine düşük dozlu bilgisayarlı tomografi testinin duyarlılığının arttırılması daha etkin bir koruma sağlayabilir.

Medikaynak Referanslar

Pengcheng Bu, et al. A miR-34a-Numb Feedforward Loop Triggered by Inflammation Regulates Asymmetric Stem Cell Division in Intestine and Colon Cancer. Cell Stem Cell, 2016; 18 (2): 189 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler