Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Avustralya'da akciğer kanseri, en sık teşhis edilen beşinci kanser türüdür ve 2017 yılında 12,434 yeni vaka görülmesi tahmin edilmektedir ve bu görülme sıklığının gelecekte daha da artması beklenmektedir. Her ne kadar yaş standardize edilmiş insidans ve mortalite oranları, erkekler için istikrarlı bir şekilde azalmış olsa da, 2017'de yeni vakaların %40'ını temsil edecek olan kadınlar için artmıştır. Akciğer kanserindeki artış nedeniyle kadınlarda en çok görülen kanser tipi olarak meme kanserini geride bıraksa da günümüzde akciğer kanseri için savunuculuk ve destek henüz yeterli seviyede değildir. Birçok kanser sağkalım sonuçlarının aksine, akciğer kanseri teşhisi konan kişilerin prognozu kötüdür. 2009 – 2013 döneminde 5 yıllık göreceli sağkalım oranları erkekler için %14 ve kadınlar için %19’dir. Akciğer kanserinin en yaygın nedeni sigara içmek ve bunu takiben kanserojenlere mesleki maruziyettir. Akciğer kanserli insanlar, diğer hasta gruplarına göre daha yüksek seviyelerde psikolojik rahatsızlık, karşılanmayan ihtiyaçlar ve daha fazla intihar riskine sahiptir. Akciğer kanserli hastaların %62 kadarında önemli psikolojik rahatsızlıklar olduğu bilinmektedir. Bir çok hastada bu sıkıntı zamanla iyileşmez ve gerçekten de daha da kötüleşebilir. Akciğer kanserli hastalar, meme, prostat ve kolorektal kanser gibi diğer kanserli hastaların oranının sekiz katına ve genel oranın neredeyse beş katı olan bir intihar oranına (100.000 kişi-yılda 81.7) sahiptir. Bu tabloya ek olarak, akciğer kanserli hastalar, diğer kanserli hastalardan daha fazla, hastalıkları nedeniyle kendilerini damgalanmış hissederler ve bu damgalanma duygusu da psikolojik sıkıntılarını daha da artırır.

Bu konuyu incelemek isten bir grup araştırmacı, akciğer kanserli kişilerin ve bakıcılarının kişisel deneyimlerini ve stigmanın hastanın sosyal ağında nasıl tezahür ettiğini araştırmayı amaçladılar. Çalışma kapsamında akciğer kanserli 28 hasta ve bakıcılarıyla yapılan görüşmelerin nitel tematik analizi yapıldı. Bu amaçla telefon görüşmeleri yapıldı ve görüşmeler yazılı olarak kayda geçirildi. Çalışmadaki veri analizi çağdaş damgalama teorisi tarafından yönlendirildi.

Stigmalar Sigara İçme ile İlgili

Hastalar ve bakıcılar, akciğer kanseri teşhisine cevaben yüksek düzeyde hissedilen stigma ve eşlik eden psikolojik rahatsızlık hissettiğini bildirdi. Yapılan görüşmelerde üç ana tema ortaya çıktı: akciğer kanseri ve sigara içme arasındaki ilişki, ahlakçılık ve akciğer kanseri ile sigara arasındaki bağlantıya saldırmak. Stigma kaçınılmaz olarak sigaraya bağlandı ve bu, diğer temaların etrafında organize edilen merkezi oluşturdu. Bakıcılar hastaların görünmez olduklarından yakındılar ve hastaların aileleri ve bakıcıları için destek programlarının bulunmadığını belirttiler. Ek olarak, bakım verenlerin hastaların yakın ağlarının üyeleri olarak dernek olarak damgalanma yaşadıklarına dair kanıtlar vardı. Her iki grup da sigara karşıtı reklamları damgalamakta kararsız bir şekilde yanıt verdi.

Kalitatif analiz, sosyal ve kişisel alanların, akciğer kanserinde stigmanın deneyimi ve sonuçlarındaki karmaşık etkileşimini göstermiştir. Akciğer kanserli hastaların bakım verenlerinin, akciğer kanseri ve prognozu hakkında yaygın olarak paylaşılan olumsuz görüşlerin bir sonucu olarak psikososyal sıkıntı alevlenmeleri yaşamaları için önemli bir potansiyeli vardır. Araştırmacılar ve klinisyenler, hem hasta hem de bakıcılarda stigma ve psikososyal sıkıntıları ele almada bu tür bir karmaşıklığı dahil etmeleri gerekmektedir.

Medikaynak Referanslar

Occhipinti S et al. Lung Cancer Stigma across the Social Network: Patient and Caregiver Perspectives. J Thorac Oncol. 2018 Oct;13(10):1443-1453.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler