Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Vucut kitle indeksi (VKİ) 'nin ölçümü kolay olmakla birlikte, yağlı ve yağsız vücut kütlesini ayırt edemediği için kullanımı eleştirilmektedir. VKİ vücut yağ dağılımının tespiti açısından da yetersizdir. Günümüzde kabul edildiği üzere, aşırı vücut yağıyla ilişkili sağlık sonuçlarının asıl sebebi 'viseral' veya 'santral obezite'dir.

Obezite ölçümleri ile kanser insidansı ve prognozu arasındaki ilişki meme, yemek borusu ve kolon kanseri gibi bazı solid tümör tiplerinde belirgin olmakla birlikte, obezite ve akciğer kanseri arasındaki ilişki belirlenmemiştir.

Bir grup araştırmacıya göre, vücut kütle indeksi dahil obezite ölçümünün geleneksel yöntemleri obezitenin akciğer kanseri için bir risk unsuru olarak düşünülmemesinin nedenlerinden biri olabilir ve VKİ, akciğer kanseri riskini değerlendirmek için en iyi obezite göstergesi olmayabilir. Bu araştırmacılar, bu konudaki şüphelerini mercek altına almak amacıyla, kurumlarında lobektomi operasyonuna giren KHDAK hastaları üzerinde bir çalışma gerçekleştirerek, akciğer kanseri hastalarını ameliyat öncesi muayene etmiş, CT taraması ile viseral yağ endeksini kullanarak aşırı vücut ağırlıklarını hesaplamış, santral obezitelerini ölçmüş ve bu ölçümlerin onkolojik sonuçlarla ilişkisini incelemiştir.

Lobektomi gerçekleştirilen 554 evre I ve II KHDAK hastası incelenmiştir. Bunlardan, 513 hastada güvenilir şekilde yağ alanı ölçümleri elde edilmiştir. Benzer şekilde, 159 ileri evre KHDAK hastasında moleküler test ile güvenilir yağ alanı ölçümleri mevcuttur. Bu hastaların CT taramalarında hastaların visseral veya subkutan adipoz doku dağılımları net olarak belirlenebilmekteydi.

Elde edilen bulgular, santral obezite ve akciğer kanseri prognozu arasında mevcut negatif ilişkiyi gözler önüne sermekte ve kanser sonuçlarına yönelik BMI kullanımı için bir alternatif sunmaktadır. Klinik ve klinik öncesi bulgular birlikte ele alındığında, obezitenin tümör yükünün gelişimi üzerindeki hızlandırıcı etkisi ortaya konmaktadır. Çalışma, obezitenin protümör etkilerinin yanısıra antitümör immün yanıt üzerindeki advers etkilerine dair bulgular sunarak, adipozite ve KHDAK hastalarının sağkalımı arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Bulgular, obezitenin akciğer kanserini tetikleyici etkilerine dair diğer mekanizmaları incelemek üzere fare modelleri kullanılarak doğrulanmalıdır.

Sonuç olarak, erken evre KHDAK hastalarında viseral obezite kötü sağkalım ile ilişkilidir ve bu bulgular, aşırı kilolu ve obez hasta popülasyonlarında akciğer kanseri sonuçları ve tedavisinin daha iyi öngörülmesi konusunda bilgi sağlayabilir, akciğer kanserlerinin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik yeni terapötik yaklaşımların ve tedavilerin geliştirilmesi için yol gösterebilir.

Medikaynak Referanslar

Emily Henderson, B. (2021) BMI may not be best obesity indicator to evaluate lung cancer risk, study suggests, News-Medical.net. Available at: https://www.news-medical.net/news/20210602/BMI-may-not-be-best-obesity-indicator-to-evaluate-lung-cancer-risk-study-suggests.aspx (Accessed: 14 October 2021).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler