Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerika Birleşik Devletleri'nde akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir; erken teşhis, hastalar için hem tedavi seçeneklerini hem de uzun vadeli prognozu önemli ölçüde değiştirebilir. Erken tanı ve tam cerrahi rezeksiyon sağkalımın iyileşmesinin anahtarıdır, ancak hastaların üçte ikisinden daha fazlasına ileri bir aşamada tanı konur.

Radyologlar, akciğer kanseri tespitinde önemli rol oynamaktadırlar çünkü, özellikle tanı anında akciğer kanserli hastaların %39'u asemptomatik oldukları için, ilgisiz nedenlerle yapılan görüntülemede bulunan rastlantısal kanserlerin tanısını koyarlar.

Göğüs radyografileri (CXR) birçok klinik endikasyon için en sık istenen görüntüleme çalışmasıdır. Radyologlara olan artan klinik talep, çalışmaların yorumlanması için daha az zaman harcanmasına neden oldu ve daha fazla hata oluşma riski doğdu.

Kayıp akciğer kanseri radyologlar arasında tıbbi yanlış tedavi uygulamalarının önde gelen nedenlerinden biridir. Kaçırılan kanserlerin yaklaşık %90'ı göğüs radyografileri içerirken, bilgisayarlı tomografi (BT) ve diğer görüntüleme çalışmaları kalan %10'unu oluşturmaktadır. Kundel ve arkadaşları tarafından üç tür gözlemci hatası tanımlanmıştır: (1) tarama, (2) tanıma ve (3) karar verme.

İlgili lezyon bölgesine odaklanılmaması tarama hatasına neden olur ve gözlemcinin retinanın foveası üzerindeki en az 360 milisaniye boyunca ilgilenilen lezyona odaklanmasını gerektirir. Bir nodül yeterince tarandı ancak tespit edilmediyse, bu bir tanıma hatası olarak kabul edilir. Kundel ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, tarama ve tanıma hatası gözlemci hatalarının %30'unu oluşturuyordu. Çalışmadaki en yaygın gözlemci hatası, anormalliğin yeterli şekilde tespit edilmesinin bir sonucu olarak, ancak malign bir lezyonun iyi huylu veya normal bir bulgu olarak yanlış yorumlanmasından kaynaklanan bir karar verme hatasından (%45) kaynaklanmaktadır.

Radyologların akciğer kanseri tanısında önemli bir rolü vardır. Akciğer kanserinin tespit edilmemesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki radyologlar için tıbbi yanlış tedavi uygulamalarının önde gelen nedenlerinden biridir. Göğüs radyografileri ve bilgisayarlı tomografide normal anatomiyi, kaçırılan akciğer kanserlerinin en sık görülen yerlerini ve kapsamlı arama modelini bilmek kaçırılan lezyonların görülme sıklığını azaltır. Teknik faktörlere, optimum okuma koşullarına, önceki çalışmalarla karşılaştırmaya ve yorumlama tuzaklarının bilincinde olan titizlik, kaçırılan akciğer kanserlerinde azalmaya katkıda bulunur.

Medikaynak Referanslar

Missed Lung Cancer Rydhwana Hossain, MDa , Carol C. Wu, MDb , Patricia M. de Groot, MDb , Brett W. Carter, MDb , Matthew D. Gilman, MDa , Gerald F. Abbott, MDa,*

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler