Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni araştırmalar, düşük doz bilgisayarlı tomografi (LDCT) taramasının, sigara içenlerde erken yaşta akciğer kanserini tespit edebileceğini gösteriyor. Ancak, asbeste maruz kalan ve başka risk faktörü bulunmayan bireylerdeki çok düşük malignite oranları, bu grup için taramanın faydası olmadığını düşündürmektedir.

50 yaş üstü ağır sigara içicilerin akciğer kanseri taraması akciğer kanserlerini erken teşhis ederek cerrahi olarak tedavi edilebildiklerinde ölümleri azaltır.

LDCT taramasının iş yerinde asbeste maruz kalan insanlara da fayda sağlayıp sağlamadığını araştırmak için ekip, Avrupa Onkoloji Enstitüsü-Milan'daki iki LDCT tarama programından verileri analiz etti. Yazarlar 216 asbeste maruz kalan bireyi yaş, cinsiyet ve sigara kullanım tarihine göre açıklanmamış 216 kontrol ile eşleştirdi.

LDCT taramalarının gözden geçirilmesi asbeste maruz kalan grupta;

  • daha fazla plevral plak,
  • diyafragmada plevral kalınlaşma ve
  • plevral kalsifikasyon gösterdi.

Bununla birlikte parankimal ve interstisyel değişikliklere maruz kalan ve maruz kalmayan gruplar için benzerdi. Mevcut raporu içeren 16 çalışmanın gözden geçirilmesinde, yazarlar akciğer kanseri tespit oranlarının;

  • asbeste maruz kalanlarda %0.81,
  • asbeste maruz kalmış sigara içicilerinde %0.94 ve
  • sigara içmeyenlerde %0.11 olduğunu tespit etmiştir.

Araştırmacılar, "LDCT taraması, asbeste maruz kalan sigara içenlerde akciğer kanserini saptamada etkili olmasına rağmen, kanser için ek risk faktörü olmayan asbeste maruz kalan kişilerin taramasının düşük kanser tespit oranı nedeniyle uygun görünmediğini tespit ettik." şeklinde açıkladılar.

Medikaynak Referanslar

Low-dose computed tomography screening for lung cancer in people with workplace exposure to asbestos Patrick Maisonneuvea,low asterisk,'Correspondence information about the author Patrick MaisonneuveEmail the author Patrick Maisonneuve, Cristiano Rampinellib, Raffaella Bertolottic, Alessandro Misottid, Filippo Lococoe, Monica Casiraghif, Lorenzo Spaggiarif,g, Massimo Bellomib,g, Pierluigi Novellish, Michela Solinash, Elisa Diecih, Marco Alloisioh,i, Luca Fontanaj, Benedetta Persechinoj, Sergio Iavicolij, Giulia Veronesih

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler