Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Akciğer kanseri diğer tüm kanser türlerinden daha fazla ölüme yol açıyor. Örneğin Birleşik Krallık’ta 2012 yılında 35.370 insan akciğer kanseri sebebiyle öldü. Akciğer kanserinde ölüm oranlarının bu kadar yüksek olmasının başlıca sebebi ise hastaların %70’inin ileri evrelerde tanı alıyor olmasına bağlı. Tedavi başarısı erken tanı ile mümkün olabilmekte.

Birleşik Krallık’ta yapılan bir kanser tarama araştırmasında erken tanının tedavi başarısı üzerindeki etkisi araştırıldı. Akciğer kanseri taraması ve olağan durumun kıyaslandığı UKLS çalışması randomize olarak, Liverpool Üniversitesi önderliğinde çok merkezli olarak gerçekleştirildi.

UKLS çalışmasında 4055 kişi yüksek riskli bireylerin belirlenebilmesi amacıyla popülasyon temelli bir anket uygulaması ile değerlendirildi. Tarama kolunda tarama amaçlı kullanılan yöntem düşük dansiteli bilgisayarlı tomografi ya da özel ekipman eşliğindeki x ışınlı radyografi ile yapıldı.

ABD merkezli yapılan bir çalışmada yüksek riskli bireylerde akciğer kanseri taraması ile mortalitenin %20 olasılıkla düşürüldüğü gözlenmişti. Bu çalışmada da benzer sonuçlar elde edildi. Dahası çok erkentanı alan hastaların %73 olasılıkla beş yıl boyunca sağ kalabilecekleri ve %80’inden fazlasında cerrahi girişimler uygulanabildiği gösterildi.

Çalışmada ek olarak farmakoekonomik değerlendirme de yapıldı ve akciğer kanseri taramasının maliyet etkin bir yöntem olduğu tespit edildi.

Çalışmanın sonuçları çok değerli olsa da baş araştırmacı Prof Dr John Field: "mortalite verisi açısından „Dutch CT „ çalışmasının sonuçları da beklenmesi gerekir ve bu çalışma sonucunun da destekleyici olması durumunda ulusal bir akciğer kanseri programı başlatılması hedeflenebilir." dedi.

Medikaynak Referanslar

 John K Field, et al. The UK Lung Cancer Screening Trial: a pilot randomised controlled trial of low-dose computed tomography screening for the early detection of lung cancer. Health Technology Assessment, 2016; 20 (40): 1 DOI: 10.3310/hta20400

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler