Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kansere bağlı oluşan kaşekside en önemli göstergelerden biri kas kaybıdır ve hastaların tedavi sonuçlarının kötü olacağını gösterir. Ancak ek taramalara duyulan ihtiyacın az olması ve mevcut taramaların duyarlılığının düşük olması sebebiyle sarkopeni yani kas yıkımı ölçümünde kullanılması önerilen yöntemler sınırlı kalmaktadır.

ABD merkezli bir grup araştırmacı pektoralis kası bölgesinin göğüs BT taraması ile objektif olarak taranmasının küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) genel sağ kalım ile ilişkili olabileceği hipotezi ile bir araştırma yaptılar.

Prospektif kurulumlu akciğer kanseri kohortundaki 250 hastanın başlangıç tomografileriyle kıyaslamalı olarak hastalar takip edildi. Takip sırasında tümör, akciğer ve hasta sonuçlarına göre körleme uygulandı.

Boyut olarak bakıldığında erkeklerin pektoralis major (PMA) kas boyutunun kadınlardan anlamlı bir şekilde daha büyük olduğu, kadınların 26,19 cm2 kas boyutuna karşı erkeklerin ortalama 37,59 cm2 kasa sahip olduğu tespit edildi. Yaş ve vücut kitle indeksi ile PMA’nın direk ilişkili olduğu tespit edildi.

Yaş, cinsiyet, sigara içme durumu, kronik bronşit, amfizem, histoloji, evre, kemoterapi, radyasyon, cerrahi, vücut kitle indeksi ve ECOG performans durumuna göre veriler düzenlendiği zaman, alt pektoral kas bölgesinin tanı sırasında ölüm riskinde anlamlı bir artışla ilişkili olduğu tespit edildi.

Bu çalışma ile sarkopeniye bağlı olarak azalmış akciğer kanseri sağ kalımında bilgisayarlı tomografi ile pektoral kas ölçümünün değerli bir belirteç olabileceği gösterilmiş oldu.

Medikaynak Referanslar

 Kinsey CM et al. Lower Pectoralis Muscle Area is Associated with a Worse Overall Survival in Non- Small Cell Lung Cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2016 May 19. pii: cebp.1067.2015. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler