Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

NCI araştırmacıları yaptıkları bir çalışmada akciğer kanserinin yayılması ve nüksünün yanısıra,hastalığa bağlı ölüm riskine ilişkin prognostik faktörleri tarif ediyorlar. Bu çalışmada, İtalya'nın Lombardiya bölgesinde 2002 ile 2005 yılları arasında akciğer kanseri tanısı konmuş yaklaşık 2100 hastada bu göstergeler değerlendirildi. Cerrahi tedavi uygulanmış (evre IA-IIIA) ve cerrahi tedavi uygulanmamış (evre IIIB-IV) hastalarda metastaz ve nüks riskleri hesaplandı. Araştırmacılar buçalışmadaki hastalarda akciğer kanserinin evresi, derecesi veya tipinden bağımsız olarak uzak metastaz bulunma olasılığının lokal nüksten daha fazla olduğunu buldular.

yıl içerisinde hastaların yarısından fazlası ölmüştü. Cerrahi tedavi uygulanmış, küçük hücreli olmayan karsinomlu hastalarda beyin metastazı riskinin artan tümör derecesiyle birlikte arttığı görüldü. Evre IIA hastalık bulunanlarda kanser nüksü veya ölüm olasılığı evre IB hastalara göre çok daha fazlaydı ve evre IA ve IB hastalıkta, hastaların yaklaşık üçte birinde nüks mevcuttu, ayrıca evre IIA, IIB, veya IIIA tanısı konmuş hastaların yaklaşık üçte ikisinde bir nüks saptandı.

Medikaynak Referanslar

Kaynak: National Cancer Institute, http://www.cancer.gov/news-events/press-releases/2015/lung-cancer-indicators-recurrence

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler