Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Antikanser tedavi alanındaki son gelişmeler, hastaların hayatta kalma süresini uzatmakta ve umut verici bir gelecek göstermektedir. Tirozin kinaz inhibitörleri ve akciğer kanseri için immünoterapi, hızlı gelişme gösteren iki ana alandır.

Artan yeni antikanser ajanlardaki yenilikçiliğe rağmen, bu yeni ajanların klinik uygulamaya nasıl dönüştürülüp optimize edileceği keşfedilmeyi bekliyor. Ayrıca, bu ilaçların belirli bölgelerdeki toksisiteleri ve bulunabilirliği de klinik karar sırasında dikkate alınmalıdır.

Yapılan bir çalışmada, antikanser tedavisinde geleceğe yönelik bakış açıları sağlamaya çalışan küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için tirozin kinaz inhibitörleri, kontrol noktası inhibitörleri ve kimerik antijen reseptörü T hücresi gibi diğer potansiyel immünoterapi özetlenmiştir. Kombinasyon tedavi yöntemi ve klinik karşılanmayan gereksinimler, iki ana unsur olarak, yeni tedavi yöntemlerinin gelişimi için ideal çözümlerdir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, immünoterapinin zorlukları, hiperprogresyon, immün ile ilişkili toksisiteler ve immünoterapiye birincil / adaptif direnç dahil olmak üzere bir takım sorunların henüz çözüme ulaşmamış olmasıdır. Dahası, potansiyel yeni tedavi yöntemleri büyük ilgi uyandırmıştır ve ilk performansları akciğer kanserinde gelişme için kayda değer umutlar ortaya koymuştur.

Ancak yeni ajanların çoğu hala çok yeni bir evrede olduklarından daha fazla klinik sonuç beklenmesi gerekir. Bu yeni immünoterapi yöntemlerinin gelecekte birinci basamak kontrol noktası inhibitörlerinin tedavi başarısızlığından sonra gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ileriye dönük soru işaretlerinden biridir. Şu anda, akciğer kanseri için geliştirilen çok sayıda yeni ajanın sonuçları izlenmektedir. Klinik pratikte yeni ilaçların uygulanmasını hızlandıran klinik çalışmaların iyileştirilmesi ve daha etkili biyobelirteçlerle birlikte yeni etkili hedeflerin keşfedilmesi gelecekte antikanser tedavisi için çok önemli olacaktır.

Medikaynak Referanslar

Emerging therapies for non-small cell lung cancer Chao Zhang1,3, Natasha B. Leighl2 , Yi-Long Wu1 and Wen-Zhao Zhong

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler