Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan araştırmalar sonucunda kanser ölüm oranının, 1991'den 2017'ye %29 oranında düştüğü tespit edilmiştir. Ayrıca, 2016'dan 2017'ye %2.2'lik bir düşüşle birlikte, kanser mortalitesindeki en büyük yıllık düşüşün meydana geldiği, Amerikan Kanser Derneği'nin 2020 Kanser İstatistikleri'nde ortaya konmuştur. Elde edilen bulgulara göre, genel kanser mortalitesindeki 26 yıllık istikrarlı düşüş; akciğer, kolorektal, meme ve prostat olmak üzere dört ana kanser için ölüm oranlarındaki uzun süreli düşüşlerden kaynaklanmaktadır. Kanser ölümlerinin önde gelen nedeni olan akciğer kanseri için ölüm oranlarındaki azalmanın son yıllarda hızlandığı (genel olarak %2'den %4'e) ve genel kanser mortalitesinde bir yıllık rekor düşüşe neden olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık, kolorektal, meme ve prostat kanserlerindeki ilerlemede yavaşlama gözlenmiştir. Genel kanser ölüm oranlarının, 2008 ve 2017 yılları arasında yılda ortalama %1,5 oranında düşerek 1990'ların başında başlayan ve o dönemde kanser mortalitesinde %29'luk düşüşe neden olan bir eğilime sahip olduğu tespit edilmiştir.

Tedavilerdeki İlerlemelerin Etkileri

Akciğer kanseri ölüm oranlarının erkeklerde %51 (1990'dan bu yana) ve kadınlarda %26 (2002'den bu yana) oranında düşmesiyle birlikte son yıllarda en hızlı ilerleme kaydedilmiştir. Örneğin, erkeklerde mortalitede azalma 2008-2013 döneminde yılda %3 iken 2013-2017 döneminde yılda %5'e, kadınlarda %2'den yaklaşık % 4'e yükseldiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, akciğer kanseri hala meme, prostat ve kolorektal kanserlerin toplamından daha fazla olacak şekilde tüm kanser ölümlerinin dörtte birini oluşturmaktadır. Hematopoietik ve lenfoid malignensiler (lösemiler ve lenfomalar) için ilerleme, özellikle hedeflenen tedavilerin geliştirilmesi de dâhil olmak üzere tedavi protokollerindeki gelişmeler sayesinde hız kazanmıştır. Kronik miyeloid lösemi için 5 yıllık nispi sağkalım oranının 1970'lerin ortalarında kaydedilen %22’lik bir orandan, 2009-2015 yılları arasında %70'e yükseldiği görüldü ve tirozin kinaz inhibitörleri ile tedavi edilen hastaların çoğu artık neredeyse normal bir yaşam sürdürmektedir. Diğer taraftan, böbrek, pankreas, karaciğer kanserlerinde görülme sıklığı artmaya devam etmektedir. Karaciğer kanseri 2007'den 2016'ya kadar yılda en fazla %2 ila %3 oranında hızla artmaktadır, ancak hız önceki yıllara göre daha yavaştır.

Sonuç olarak, araştırma sonuçlarına göre, servikal ve uterus kanserleri dışında en yaygın kanserlerin tümü için 1970'lerin ortalarından beri kanser sağkalımında gelişme gözlenmiştir. Bu konuda, tıp uzmanı William G. Cance, akciğer kanseri mortalitesindeki ve melanomdaki görülen düşüşlerin, en azından kısmen, son on yılda kanser tedavisinde meydana gelen gelişmelerden kaynaklandığını belirtmekte ve bu araştırma alanının hızlı bir şekilde genişleyerek kanser hastaları için yeni umutları yeşerttiğini eklemektedir.

Medikaynak Referanslar

American Cancer Society. "Cancer mortality continues steady decline, driven by progress against lung cancer: Drop of 2.2 percent from 2016 to 2017 is largest ever reported." ScienceDaily. ScienceDaily, 8 January 2020. .

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler