Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multiple skleroz (MS) etiyolojisi henüz tam olarak bilinmeyen kronik demiyelizan bir bozukluktur. 2013 yılında tüm dünyada 2 milyon kişi bu hastalıktan etkilenmiştir. Hastalık gelişiminde genetik ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. Çevresel faktörler arasında beslenme alışkanlıkları önemlidir.

Beslenme alışkanlıklarına göre, nutrisyonel epidemiyolojideki kanıtlar tek diyet bileşenlerine odaklanma yerine, model analizinin tüm diyetler ve sağlık ya da hastalık arasında ki ilişkiyi değerlendirmede en gerçekçi yaklaşım olduğunu önermektedir. En son epidemiyolojik çalışmaların toplanmış analizleri Akdeniz diyetinin kronik hastalıklardan koruyucu rol oynadığı hipotezini güçlü bir şekilde desteklemektedir. MS’in coğrafi dağılımının bazı tip kanserlerle korelasyon göstermesi paylaşılmış maruziyet olasılığını düşündürmektedir. En son yapılan çalışmada Akdeniz diyetini daha sıkı takip eden kişilerde beyinde küçük damar hasarını gösteren MR bulgularının daha az olduğu raporlanmıştır.

İran’dan bir grup bilim insanı Akdeniz diyetine bağlılık ve MS hastalığı riski arasındaki ilişkiyi değerlendiren hastane tabanlı bir vaka-kontrol çalışması yaptılar. Araştırmacılar çalışmalarını Mart 2011 ve Ocak 2012 tarihleri arasında yürüttüler. Tahran’ın en önemli nöroloji kliniklerinden yaşları 20 ile 60 arasında değişen toplam 70 hastayı ve yüz yüze görüştükleri 142 kontrolü çalışmalarına dahil ettiler. Katılımcıların Akdeniz diyetine bağlılığını, bireylerin Akdeniz beslenme şekline uygunluk seviyesini değerlendirmede 9 birimlik diyet skorlaması kullandılar. Olasılık oranlarını ve güven aralığını hesaplamada çok değişkenli lojistik regresyon kullandılar.

Araştırmacılar sonuçlara baktıklarında daha fazla miktarda meyve ve sebze tüketiminin dikkat çekici düzeyde azalmış MS riski ile ilişkili olduğunu gördüler. Yaşa uyarlanmış ve çok değişkenli uyarlanmış modellerde MS olasılık oranının dikkat çekici düzeyde düştüğünü gözlemlediler.

Araştırmacılar yaptıkları vaka-kontrol çalışmasının sonuçlarının Akdeniz diyetinin azalmış MS riski ile ilişkili olduğu fikrini desteklediğini belirttiler. Diyet müdahale çalışmaları dahil yapılacak yeni çalışmalarda Akdeniz beslenme şeklinin hastalık patolojisi ve yeni vakaların gelişimi üzerindeki koruyucu etkisinin araştırılmasına ihtiyaç olduğunun altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Sedaghat et al. Mediterranean diet adherence and risk of multiple sclerosis: a case-control study, Asia Pac J Clin Nutr 2016;25(2):377-384

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler