Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Araştırmacılar, radikal bir fikir akıl sağlığı koşullarının tek bir nedeni olduğunu öne sürüyor. Peki, bu doğru olabilir mi? Anksiyete, depresyon, Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) ve daha fazlası arasındaki bağlantının keşfi, bu durumlar hakkında nasıl düşündüğümüze dair bir devrim yaratmakta ve bu durumlara dair yeni tedavi yöntemleri sunmaktadır. Hayat yolculuğunda her bireyin farklı şekillerde zorluklar yaşadığı çeşitli durumlar mevcuttur. Her birey kendini bir şekilde endişeye, üzüntüye, keyifsizliğe ve paranoyak düşüncelere neden olan durumlarda bulabilmektedir. Çoğu zaman bu durumlar kısa ömürlüdür. Ancak devam ettiğinde veya daha da kötüye gittiğinde hayat içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Depresyon ve fobilerden anoreksiya ve şizofreniye kadar her şeyi içeren ruh sağlığı koşulları şok edici bir şekilde yaygındır.

İngiltere'de her dört kişiden biri her yıl bu durumları tecrübe etmektedir, bu yüzden de birçok kişinin bir profesyonelden yardım istemesi muhtemeldir. Bu süreç genellikle bir teşhis ile başlar. Bir akıl sağlığı uzmanı belirtileri değerlendirir ve psikiyatrinin sınıflandırma kutsal kitabı sayılan Yüz Zihinsel Bozukluğun Teşhis ve İstatistik El Kitabı'nda listelenen yüzlerce koşuldan hangisine en uygun olduğunu belirler. Sonra kişinin durumuna göre uyarlanmış bir tedaviye başlanır. Bu bariz bir yaklaşım gibi görünmektedir ama izlenmesi gereken doğru yol bu mudur? Bin yıl boyunca, tüm bu psikiyatrik koşullar hep farklı görüldü ve ayrı ayrı değerlendirildi, ancak bu koşulların biyolojik anlamda düşünülenin aksi yönünde bir işleyişi olabilir.

P Faktörü

Birçok akıl sağlığı probleminin altında yatan ortak bir neden bulunmaktadır ve araştırmacılar bu nedeni "P faktörü olarak adlandırmaktadır. Bu farkındalık, zihinsel sağlık durumlarını teşhis etme ve tedavi etme biçimini kökten değiştirebilir. Bunun neticesinde, etiketler yerine semptomlara daha fazla odaklanılabilir ve daha genel tedaviler ortaya konabilir. Ayrıca bireylerde ve ailelerde bu koşulların ortaya çıkışındaki şaşırtıcı etmenler açıklanabilir. Akıl sağlığını bu şekilde yeniden düşünmek devrim niteliğinde olabilir. İlk bakışta, farklı belirtilere sahip farklı akıl sağlığı koşullarının altta yatan ortak bir nedeni paylaştığı fikri sezgisel görünmektedir. Bunu anlamanın anahtarı ise isminde yatmaktadır.

"P faktörü , psikolojideki en ünlü kavramlardan biriyle kasıtlı olarak paraleldir. Bir asırdan daha uzun bir süre önce, İngiliz psikolog Charles Spearman, çocukların sözel bütünlük gibi bir tür zihinsel görevdeki performanslarının, matematiksel akıl yürütme, mekansal manipülasyon ve mantık gibi diğer alanlardaki zihinsel yetenekleriyle ilişkili olduğunu belirtti. Başka bir ifadeyle, bir konuda iyi olan çocuklar başka bir alanda iyi olma eğilimindeyken, bir alanda mücadele edenler diğer alanlarda da mücadele etme eğilimindedir. Faktör analizi adı verilen istatistiksel bir araç kullanan Spearman, bunun farklı zihinsel yeteneklerin hepsinin genel zeka veya "g faktörü" olarak adlandırdığı kapsayıcı bir bilişsel kapasiteye bağlı olmasından kaynaklandığını gösterdi. Farklı davranışsal ve psikolojik belirtilerle ortaya çıkan çok çeşitli zihinsel sağlık koşulları bulunmaktadır. Bunlar, bilişsel beceriler gibi, bireylerde aynı anda veya birbiri ardına ortaya çıkmaktadır.

Medikaynak Referanslar

A radical idea suggests mental health conditions have a single cause. NewScientist Magazine, published on 22 January 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler