Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir araştırma, telefonlarında özellikle oyun veya sosyal medya uygulamalarında daha fazla zaman geçiren kişilerin, daha küçük, anlık ödüller lehine daha büyük, gecikmiş ödülleri reddetme olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Almanya, Berlin'deki Freie Universität'tan Tim van Endert ve Peter Mohr, bu bulgularını 18 Kasım 2020'de açık erişimli PLOS ONE dergisinde sunmuştur.

Yapılan önceki araştırmalar, aşırı akıllı telefon kullanımı ile alkol kötüye kullanımı, kompülsif kumar veya uyuşturucu kullanımı gibi uyumsuz davranışlar arasında davranışsal benzerlikler olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, aşırı akıllı telefon kullanımı ve daha uzun ekran süresiyle bağlantılı kişilik faktörleri üzerine yapılan çoğu araştırma, akıllı telefon etkileşiminin kendiliğinden bildirilen ölçümlerine dayanmaktadır. Daha fazla netlik kazanmak için van Endert ve Mohr, yedi ila on gün boyunca iPhone'larında her uygulamada harcadıkları süre hakkında gerçek verileri toplamasına izin vermeyi kabul eden gönüllüleri çalışmaya dahil ettiklerini bildirmişlerdir. Çalışmada kullanım verilerinin, öz kontrollerini ve ödüllerle ilgili davranışlarını değerlendiren çeşitli görevleri ve anketleri tamamlayan 101 katılımcıdan toplanmış olduğu belirtilmiştir.

Oyun ve sosyal medya gibi iki özel uygulama türü

Araştırmacılar yaptıkları bu analizde, toplam ekran süresi daha uzun olan katılımcıların daha küçük, anlık ödülleri daha büyük, gecikmiş ödülleri tercih etme olasılığının daha yüksek olduğunu bulduklarını bildirmişlerdir. Çalışmada daha küçük, anlık ödüller için tercihin, oyun ve sosyal medya gibi iki özel uygulama türünün daha yoğun kullanımıyla bağlantılı olduğu gözlemlenmiştir. Kendini daha iyi kontrol eden katılımcılar telefonlarında daha az zaman geçirmelerine karşın bir katılımcının gelecekteki sonuçları düşünme düzeyinin ekran süreleriyle hiçbir ilişki göstermediği bildirilmiştir. Araştırmacılar ne kendi kendini kontrol etme ne de gelecekteki sonuçları dikkate almanın, ekran süresi ile daha küçük, anlık ödülleri tercih etme arasındaki ilişkiyi etkilemiyor gibi göründüğünü belirtmişlerdir. Çalışmanın bu bulguları, akıllı telefon kullanımı ile dürtüsel karar verme arasında bir bağlantı olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunmakla birlikte akıllı telefon kullanımı ile uyumsuz olduğu düşünülen diğer davranışlar arasındaki benzerliği de desteklemektedir.

Yazarlar, akıllı telefon etkileşimiyle ilgili daha fazla araştırmanın, tedbirli kullanımı yönlendirecek politikalara bilgi vermeye yardımcı olabileceğini öne sürmektedirler. Çalışmanın yazarları, bulgularının, akıllı telefon kullanımının ve dürtüsel karar vermenin el ele gittiğini ve bu cihazla etkileşimin, ihtiyatlı davranışı yönlendirmek için araştırmacılar tarafından eleştirel olarak incelenmesi gerektiğine dair daha fazla kanıt sağladığını belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

PLOS, Smartphone screen time linked to preference for quicker but smaller rewards: New analysis adds to evidence that that smartphone use is associated with impulsivity, ScienceDaily,18 November 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler