Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Gıda alımı, melatonin düzeyleri ve genetik arasındaki bağlantılar diyabet riski için önemli olabilir. Diyabet hastalarında bozulmuş kan şekeri kontrolü, uykuya göre yemeklerin zamanlaması ve ağırlıklı geceleri salınan ve uyku-uyanıklık döngülerini kontrol etmeye yardımcı olan melatonin seviyeleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Diabetes Care'de yayınlanan araştırmada, Massachusetts General Hospital (MGH), Brigham ve Kadın Hastanesi (BWH) ve İspanya Murcia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yönetilen bir ekip, bu iki faktör arasındaki bağlantıları aramak için klinik bir araştırma yapmıştır.

MGH Genomik Tıp Merkezi'nde baş araştırmacı olan kıdemli yazar Richa Saxena, PhD,"Geç saatte yemek yeme ile yükselen melatoninin kan şekeri kontrolünün bozulmasına neden olup olmadığını araştırdık" demiştir. İspanya'dan 845 yetişkinin katıldığı randomize, çaprazlamalı çalışma için, 8 saat aç kalan katılımcılar, süreci izleyen iki akşamda önce erken bir yemek, sonra da tipik yatma saatlerine göre geç bir yemek yemişlerdir.

Araştırmacılar ayrıca, her katılımcının önceki araştırmaların tip 2 diyabet ile ilişkilendirdiği MTNR1B'deki 1 varyantı (G-aleli) için reseptör 1b-geni için analiz yapmışlardır. Saxena, "Doğal geç yiyicilerde, bir glukoz içeceği uygulayarak erken ve geç akşam yemeği zamanlamasını taklit ettik ve iki saat boyunca kan şekeri kontrolü üzerindeki etkileri karşılaştırdık. Melatonin reseptöründeki genetik varyantın taşıyıcısı olan veya olmayan bireyler arasındaki farklılıkları da inceledik." demiştir.

Ekip, katılımcıların kan melatonin düzeylerinin geç akşam yemeğinden sonra 3,5 kat daha yüksek olduğunu bulmuştur. Geç akşam yemeği zamanlaması daha düşük insülin seviyeleri ve daha yüksek kan şekeri seviyeleri ile sonuçlanmıştır. Geç yenen akşam yemeğinde, MTNR1B G-aleli olan katılımcılarda, olmayanlara göre daha yüksek kan şekeri seviyeleri gözlenmiştir.

Murcia Üniversitesi Fizyoloji Bölümünden Prof. Marta Garaulet "Geç yemeğin tüm grupta kan şekeri kontrolünü bozduğunu gördük. Ayrıca, bu bozulmuş glukoz kontrolü ağırlıklı olarak kohortun yaklaşık yarısını oluşturan genetik risk varyantı taşıyıcılarında görüldü "demiştir. Deneyler, geç yeme ile ilişkili yüksek melatonin seviyeleri ve karbonhidrat alımının, insülin salgısında bir kusur yüzünden kan şekeri kontrolünü bozduğunu ortaya koymuştur.

BWH'de Tıbbi Kronobiyoloji Programı direktörü, eş kıdemli yazar Frank A.J.L. Scheer, "Çalışma sonuçlarımız tip 2 diyabetin önlenmesi konusunda önemli olabilir. Bulgularımız, sanayileşmiş dünyada yatmadan önce yiyecek tüketen nüfusun yaklaşık üçte biri ve vardiyalı çalışanlar, jetlag veya gece yeme bozukluğu yaşayanlar da dahil olmak üzere geceleri yemek yiyen veya rutin olarak gıda alımına yakın melatonin takviyeleri kullananlar gibi diğer popülasyonlar için geçerlidir.'' demiştir.

Yazarlar, herkes için yatmadan önce en az birkaç saat yemekten kaçınmanın tavsiye edilebileceğini belirtmektedir. Saxena, "Melatonin reseptör varyantı için genotipin bilinmesi, kişiselleştirilmiş davranış önerileri geliştirmede daha fazla yardımcı olabilir. Çalışmamız diyabetli hastaları içermediğinden, bu hastalarda yemek zamanlamasının etkisini ve melatonin ve reseptör varyasyonu ile bağlantıyı incelemek için ek çalışmalara ihtiyaç vardır."yorumunda bulunmuştur.

Medikaynak Referanslar

Garaulet, Jesus Lopez-Minguez, Hassan S. Dashti, Céline Vetter, Antonio Miguel Hernández-Martínez,Millán Pérez-Ayala, Juan Carlos Baraza, Wei Wang, Jose C. Florez, Frank A.J.L. Scheer, Richa Saxena.Interplay of Dinner Timing and MTNR1B Type 2 Diabetes Risk Variant on Glucose Tolerance and InsulinSecretion: A Randomized Crossover Trial. Diabetes Care, 2022; DOI: 10.2337/dc21-1314

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler