Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Video oyunlarının sağlığımız ve refahımız üzerindeki etkisi sıklıkla incelenmiş ve tartışılmıştır ve halen çok tartışmalı bir konudur. Bununla birlikte birinci ve üçüncü şahıslar için atış oyunları" first- and third-person shooting games" (FPS, TPS) olarak tanımlanan aksiyon video oyunları, bazen uzmanlar tarafından çocuklar ve yetişkinlerde görsel dikkatin artırılması için öneriliyor. Université de Montréal'de Psikoloji Bölümü ve Kanada'da Québec'teki Douglas Enstitüsünden araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırmada ise, aksiyon video oyunlarının hipokampustaki gri maddenin miktarını azaltarak beyni doğrudan olumsuz etkilediği gösterildi.

Dr. West tarafından gerçekleştirilen daha önceki araştırmalara göre, aksiyon video oyuncuları, navigasyonel bir "alışkanlık" oluşturmak ve ona dayanmak üzerine kurulu, "response learning" adlı belirli bir navigasyonel strateji kullanıyorlar. "Response learning , epizodik hafıza ve oryantasyona bağlı beynin bir parçası olan hipokampusun gri maddesinde bir azalma ile ilişkili bulundu ve düşük gri cevher miktarı, Alzheimer hastalığı, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu ile bağlantılıdır. Araştırmacılar aksiyon video oyunlarının hipokampüse etkilerini incelerken, hipokampüsden sinyal alan bir beyin alanı olan striatumla olan bağlantıları da değerlendirdiler. Striatum aynı zamanda alışkanlıkların ve prosedürel belleğin oluşmasında önemli bir rol oynayan kaudat çekirdeği, yani yürümek, yüzmek ya da bisiklet sürmek için kullandığımız belleği de içermektedir. Mevcut araştırmalara göre kaudat çekirdek hipokampüs ile ters bir ilişki paylaşmaktadır. Yani alışkanlık ve prosedürel belleğe çok fazla dayanmak, hipokampüs tarafından desteklenen aktif öğrenme kapasitelerinin kullanılmamasına ve bu da hipokampüs atrofisine ve genel olarak sağlıksız bir beyin yapısına neden olabilir.

Araştırmacılar, önce bir nöro-görüntüleme çalışması yaptılar ve sürekli oyuncuların hipokampüsünde daha az gri madde olduğunu gördüler daha sonra nedensellik kurmak için iki uzunlamasına çalışma yaptılar. Araştırmacılar, beyindeki değişikliğe yol açanın gerçekten oyun oynamak olduğunu sonucuna vardılar. Araştırmalar için 51 erkek ve 46 kadın oyuncuyu çalışmaya dahil ettiler ve katılımcıları Call of Duty gibi ya da Super Mario serisi'den 3D video oyunları gibi "shooter oyunları olmak üzere aksiyon video oyunları oynamakla görevlendirdiler. Katılımcıları, ilk olarak, belli bir ortamda ilerlemek için görsel ipuçlarına ve yer işaretlerine dayanan alansal öğrenci "spatial learners ya da kazanılmış alışkanlıklara dayanan " response learners " olup olmadıklarını görmek için test ettiler. Bu test için araştırmacılar, oyuncuları hipokampusa veya kaudat çekirdeğe bağlanan bir navigasyonel strateji geliştirmeye teşvik eden bir görev olan 4’e 8 sanal labirenti geliştirdiler.

Araştırmacılar hangilerinin alansal olduklarını ve hangilerinin response learners olduklarını belirledikten sonra aksiyon ve 3 boyutlu platform video oyunlarını oynamalarını istediler. Aksiyon oyunlarının, hipokampal atrofi oluştururken platform oyunlarının gri madde hacmini artırdığını gördüler. Araştırmacılar, bu bulguları göz önüne alarak, genç oyunculara aksiyon video oyunlarını önerilmesi konusunda ihtiyatlı davranmalarını tavsiye ettiler.

Medikaynak Referanslar

West et al.  Impact of video games on plasticity of the hippocampus, Molecular Psychiatry 2017.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler