Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sigaraya atfedilen kanserlerin sayısı hakkındaki bilgimizin aksine, alkole atfedilen kanserlerin sayısı kamu tarafından iyi anlaşılmamıştır. Araştırmacılar orta derecede alkol seviyesine atfedilen mutlak kanser riskindeki artışı (1000 başına vaka sayısı) tahmin ettiklerini ve bunların, düşük sigara seviyelerine atfedilen mutlak kanser riskiyle karşılaştırarak 'sigaraya eşdeğer bir nüfus kanseri zararı' yarattığını belirtmişlerdir. Sigara içmenin sağlık riskleri tartışılmazdır ve halk tarafından da iyi anlaşılmıştır. Tütün kullanımı, dünya genelinde yılda 7 milyon ölüme neden olmakta olup sigara içenlerin yaklaşık üçte ikisinin de alışkanlıklarından ölmesi beklenmektedir. Sigara içmek dünya çapında kanser ölümlerinin%22'sinden sorumludur. Ağır vergiler, reklam yasakları, açık sağlık uyarıları içeren sade ambalajlar ve halka açık yerlerde sigara içme yasağı, sigara içme yaygınlığının %46'dan (1974)%19'a (2014) düşmesini sağlamış olup nüfusun %70'inden fazlası, sigara içmenin 1966'daki %40'la karşılaştırıldığında kanserin önemli bir nedeni olduğunu kabul etmiştir. Uzun yıllar tütün endüstrisi, tütün kullanımı ve kanserle ilgili bilgileri bastırmaya çalışmış ve alkol endüstrisinin de şu anda benzer taktikler kullandığına dair kanıtlar vardır. Her yıl dünyadaki tüm ölümlerin %5,9'una karşılık gelen alkolün zararlı kullanımı nedeniyle yaklaşık 3,3 milyon ölüm meydana gelmekte olup ayrıca 2016 yılında dünyadaki 15-49 yaş grubunda alkol önde gelen ölüm nedeni olmuştur. 2015 yılında İngiltere'de alkol kullanımının 167.000 yıl çalışma ömrünün (YWLL) kaybına yol açtığı tahmin edilmekte olup, halkın toplamının %16'sının ve on kişiden daha fazlasında genel olarak, özellikle kanser açısından orofarinks, larinks, özofagus, kolorektum, karaciğer ve memenin karsinomuyla doğrudan bağlantılı olmasına rağmen nispeten daha az zararlı olarak algılanmaktadır. Son zamanlarda 2100 yetişkin ile yapılan bir araştırmada, katılımcıların sadece %13'ü alkol kullanımını kanser için sağlık riski olarak adlandırmış ve alkolle ilişkili kanserlerin bir listesi sunulduğunda, alkol Birleşik Krallıkta (İngiltere'de) her yıl 3200 ve 4800 vakaya bağlı olmasına rağmen, meme ve kolorektal kanseri sadece %18 ve 40 doğru tanımlanmıştır. Yapılan araştırmalar bilinen alkolle ilişkili tüm kanserlerin, orta derecede içme seviyelerinde mütevazı ancak artmış göreceli insidans riskine (RR) sahip olduğu gösterilmiştir. Düşük alkol alımının koruyucu sağlık yararları sağlamadığına dair sağlam kanıtlar vardır ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), Dünya Kanser Araştırma Fonu ve Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü, hiçbir alkol tüketiminin tamamen güvenli olmadığını belirtmiştir.

Bir Şişe Alkol Kaç Sigaraya Eşdeğer?

Yapılan araştırmada, alkol ve tütünle ilişkilendirilebilen fraksiyonlar, alkol ve sigara içmeyen kanserlerde yaşam boyu kanser riskini tahmin etmek için alkol ve sigara ile ilişkili kanser geliştirme yaşam boyu genel nüfus risklerinden çıkarılmış ve bu, haftada on birim alkol veya haftada on sigara içme ve artan tüketim seviyelerinin nispi riski ile çarpılmıştır. Yapılan çalışmada, haftada bir şişe şarap, sigara içmeyenler için %1 (erkek) ve %1,4 (kadın) için mutlak ömür boyu kanser riski ile ilişkilendirilmiş ve haftada bir şişe şarap için kanser riskindeki toplam mutlak artış, haftada beş (erkek) veya on sigaraya (kadın) eşit olduğu sonucuna varılmıştır. Cinsiyet farklılıkları, sigara içmeyenlerde %0,8 mutlak meme kanseri riskine yol açan ılımlı içme düzeylerinden kaynaklanmaktadır. Haftada bir şişe şarap, meme kanseri nedeniyle kadınlarda alkolle ilişkili kanserlerde yaşam boyu süren mutlak risk ile ilişkilidir ve haftada on sigara ile ilişkili artan mutlak kanser riskine eşdeğerdir. Bu bulgular, ılımlı içme düzeylerinin kadınlar için önemli bir halk sağlığı riski olduğunu bildirmeye yardımcı olabildiği gibi haftada beş sigaraya eşdeğer erkekler için riskler de dikkat çekicidir.

Medikaynak Referanslar

Hydes TJ, Burton R, Inskip H, Bellis MA, Sheron N. A comparison of gender-linked population cancer risks between alcohol and tobacco: how many cigarettes are there in a bottle of wine?. BMC Public Health. 2019;19(1):316. Published 2019 Mar 28.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler