Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Alzheimer hastalığı (AD) için şu anda kür sağlayan bir tedavi yoktur. Hastalığın, hastaların hafıza kaybı gibi tipik semptomları göstermeden çok önce başladığı düşünülmektedir. İlaç araştırmalarındaki ilerlemenin, hastalığın ancak etkili bir müdahale için çok geç olduğu zaman teşhis edilebildiği gerçeğiyle zedelendiği savunulmaktadır. Klinik öncesi aşamalarda tarama için minimal invaziv bir kan biyolojik belirtecinin gelecekteki tedaviler için çok önemli olacağı konusunda genel bir fikir birliği vardır. Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliklerinden biri, hastanın beyninde amiloid-beta plaklarının birikmesidir. AD'nin saptanması için mevcut tanı araçları, BOS biyolojik belirteçleri gibi invazif veya PET görüntüleme gibi pahalıdır.

Yapılan yeni bir çalışmada, kandaki patolojik ve sağlıklı amiloid-β formunun nispi miktarlarını ölçerek çalışan bir test geliştirildi. Alman ve İsveç araştırmacılar geliştirdikleri kan testinin, hastalığın erken evrelerinde patolojik amiloid-beta göstergelerinin algılayabileceğini belirttiler.

Patolojik form, bu molekülün yanlış katlanmış bir versiyonudur ve beyinde toksik plakların oluşumunu başlattığı bilinmektedir. Patolojik amiloid-beta molekülleri, hastalığın başlangıcından 15-20 yıl önce hastaların vücudunda birikmeye başlar.

İlk Klinik Bulgudan 8 Yıl Önce Tespit Mümkün

Araştırmacılar ilk olarak Oskar Hanson'un yürüttüğü İsveç BioFINDER kohortundan hastalığın prodromal aşamaları olarak adlandırılan erken dönemdeki hastalara odaklandılar. Testin, beyin taramalarında anormal amiloid birikimi gösteren, hafif bilişsel bozukluğu olan katılımcıların kanında, amiloid-beta değişikliklerini güvenilir bir şekilde saptadığını gösterdiler. Daha sonra testlerinin hastalık başlangıcından önce kan değişikliklerini tespit edip edemeyeceğini araştırdılar. Takip eden çalışmalarda Alzheimer hastalığı tanısı konmuş olan 65 katılımcının kan örneklerini 809 kontrolle karşılaştırıldığı ESTHER kohort çalışmasından elde edilen verileri kullandılar. Analiz, klinik belirtileri olmayan bireylerde tanıdan önce sekiz yıl önce hastalığın bulgularını tespit edebildi. Olguların yaklaşık %70'inde hastalıklı olanları doğru olarak tanımlarken, gerçek negatif bireylerin yaklaşık %9'u yanlış olarak pozitif olarak tespit edildi. Genel tanı doğruluğu %86’ydı.

Araştırmacılar, kan testlerinin, yanlış pozitif bireyleri dışlamak için bu daha invaziv ve pahalı yöntemlerle daha fazla test yapılması için bireyleri genel popülasyondan önceden seçmek için ucuz ve basit bir seçenek olarak sunduğunu belirttiler. Geliştirdikleri kan testinin, amiloid-betanın patolojik ve sağlıklı yapılarının dağılımını ölçmek için immüno-kızılötesi sensör olarak adlandırılan bir teknoloji kullandığını, İki yapının kızılötesi ışığı farklı bir frekansta emdiğini ve kan testinin, numunedeki sağlıklı/patolojik amiloid-beta oranını belirlemesine izin verdiğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Andreas Nabers, Laura Perna, Julia Lange, Ute Mons, Jonas Schartner, Jörn Güldenhaupt, Kai‐Uwe Saum, Shorena Janelidze, Bernd Holleczek, Dan Rujescu, Oskar Hansson, Klaus Gerwert, Hermann Brenner. Amyloid blood biomarker detects Alzheimer's disease. EMBO Molecular Medicine, 2018; e8763 DOI: 10.15252/emmm.201708763

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler