Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Alzheimer hastalığından önce, uzun yıllara yayılan ve belirgin bilişsel semptomların yokluğunda ince beyin değişimlerinin meydana geldiği uzun "preklinik bir evre mevcuttur. Hastalık semptomlarının ne zaman ortaya çıkacağını tahmin etmek, sporadik Alzheimer hastalığı olan bireylerde çözülmemiş bir sorundur. Otozomal dominant genetik Alzheimer hastalığı olan bireylerde, semptom başlangıç yaşı, kuşaklar boyunca benzerdir ve bireysel başlangıç zamanlarının belirli bir doğrulukla tahmin edilmesine izin verir.

Amerikalı ve Kanadalı araştırmacılar, bir kişinin semptom başlangıç yaşının, etkilenen ebeveynlerinin başlangıç yaşı ile öngörülüp ön görülemeyeceğini ve bu tahmini başlangıç yaşının sadece MRI kullanılarak tahmin edilip edilemeyeceğini test etmek için, ailesel sporadik Alzheimer hastalığı öyküsü olan kişilerde bir çalışma yaptılar. PREVENT-AD kohortundan ailesel sporadik Alzheimer hastalığı öyküsü olan, 255 bilişsel olarak sağlıklı yaşlı bireyin yapısal ve fonksiyonel MRG'lerini değerlendirdiler. Tahmin edilen semptom başlangıç yaşı, ebeveyn semptomlarının başlangıç yaşından katılımcı yaşının çıkarılması ile hesaplandı. Gri cevher hacmi T1 ağırlıklı görüntülerden elde edildi ve tüm beyin istirahat durumu fonksiyonel bağlantısı derece hesabı kullanılarak değerlendirildi. Her iki yöntemde de 444 bölgesi kortikal-subkortikal atlası kullanılarak özetlendi. Tüm örnekler, kontrol (n = 138) ve test (n = 68) kümeleri olarak ayrıldı.

Progresyonu Ön Görmek Mümkün

Kontrol grubunda, ebeveynlerinin semptom başlangıcına yakın veya daha ötesindeki bireyler, özellikle Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğu bilinen bölgelerde, azalan gri madde hacmi ve bozulmuş fonksiyonel bağlantı gösterdiler. Tahmini semptom başlangıç yaşını tahmin etmek için eğitilmiş ağırlıklı bir görüntüleme özellikleri kümesi tanımlamak için makine öğrenmesi kullanıldı. Bu özellik kümesi tek başına, test verilerinde tahmin edilen semptom başlangıç yaşını anlamlı bir şekilde tahmin etti. Sadece nörogörüntüleme özelliklerini kullanan bu model, geleneksel bir klinik ortamda kullanılan bilişsel, genetik, görüntüleme ve demografik özellikler ile eğitilmiş benzer bir modelden daha iyi performans gösterdi. Daha sonra, Alzheimer Hastalığı Nörogörüntüleme Girişiminden, sonunda hafif bilişsel bozukluğa ya da Alzheimer demansa dönüşen 26 kişilik bir alt grupta, bu beyin özelliklerinin, klinik progresyon zamanını tahmin etmek için genelleştirilip genelleştirilmeyeceğini test ettiler. PREVENT-AD'de tahmini semptom başlangıç yaşı için eğitilmiş özellik kümesi, bu ayrı uzunlamasına veri kümesinde klinik dönüşüme kadar geçen süreyi tahmin etti. Katılımcı yaşına göre uyarlandığında, sonuçların hiçbirini etkilemedi.

Araştırmacılar bu bulguların, tahmini semptomların başlangıç yaşı veya benzer ölçütlerin beyin özelliklerinden tahmin edilebildiğini ve risk altındaki bireylerde pre-semptomatik hastalık progresyonunu tahmin etmeye yardımcı olabileceğini gösterdiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

J. W. Vogel et al. Brain properties predict proximity to symptom onset in sporadic Alzheimer’s disease, BRAIN 2018: Page 1 of 13.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler