Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Retina beynin bir uzantısıdır. Bu yüzden de beyinde meydana gelen değişikliklerin retinaya yansıdığı düşünülmektedir. Herhangi bir nörodejeneratif hastalık ile sinir dokusu kaybı olabilir. Ölçülebilir bir beyin hacmi kaybıyla birlikte, beyni besleyen damar sisteminde bir kayıp vardır. Retina merkezi sinir sisteminin bir parçası olduğu için aynı değişiklikler orada da meydana gelir.

Yapılan yeni bir çalışmada, Alzheimer hastalığına ve hafif bilişsel bozulmaya (MCI) sahip bireyler ile bilişsel olarak sağlam kontrollerde, optik koherens tomografi (OKT) anjiyografisi kullanılarak, yüzeysel kapiller pleksusta (SCP) retinal mikrovaskülarite karşılaştırıldı.

Bu kesitsel çalışmaya, 39 Alzheimer'lı katılımcı, 37 MCI’lı katılımcı ve 133 kontrol katılımcısı dahil edildi. Katılımcılar, AngioPlex ile Zeiss Cirrus HD-5000 kullanılarak görüntülendi ve Mini-Mental Durum Muayenesi ile bilişsel değerlendirme yapıldı.

Diyabetik Retinopati Erken Tedavi Çalışması kapsamında SCP'de damar yoğunluğu (VD) ve perfüzyon yoğunluğu (PD), 6 mm çember (circle), 3 mm çember ve 3 mm yüzük (ring) olarak gruplar arasında karşılaştırıldı. Foveal avasküler zon (FAZ) alanı, santral alan altı kalınlığı (CST), maküler ganglion hücresi-iç pleksiform tabaka (GC-IPL) kalınlığı ve peripapiller retina sinir lifi tabakası (RNFL) kalınlığı da değerlendirildi.

Alzheimer ve MCI’de Anlamlı Azalma

Alzheimer’lı katılımcılarda, MCI’lı katılımcılar ve bilişsel olarak sağlam kontroller ile karşılaştırıldığında, 3 mm yüzük ve 3 mm çemberde SCP VD ve PD'nin, 6 mm'lik çember SCP VD'nin anlamlı olarak düştüğü gösterildi. FAZ alanı ve CST gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi. Alzheimer’lı katılımcılarda, MCI’lı olanlar ile karşılaştırıldığında inferior ve inferonazal alanlarda GC-IPL kalınlığını önemli ölçüde azaldığı görüldü. Alzheimer’ın katılımcıların kontrollere kıyasla, tüm superonasal, inferior ve inferonasal sektörlerde GC-IPL kalınlığı anlamlı derecede azaldı. MCI’lı katılımcılar kontrollerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde azalmış temporal RNFL kalınlığı gösterdiler.

Araştırmacılar, Alzheimer’lı katılımcılarda MCI ve kontrollere kıyasla, maküler VD, PD ve GC-IPL kalınlığının önemli ölçüde azaldığını belirttiler. Retina mikrovaskülaritesindeki değişikliklerin, Alzheimer’daki küçük damar serebrovasküler değişiklikleri yansıtabileceğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Stephen P.Yoon, Dilraj S.Grewal, Atalie C.Thompson, Bryce W.Polascik, Cynthia Dunn, James R. Burke, Sharon Fekrat. Retinal Microvascular and Neurodegenerative Changes in Alzheimer’s Disease and Mild Cognitive Impairment Compared with Control Participants, Ophthalmology Retina 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler