Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Koroner arter hastalığı için seçmeli bir revaskülarizasyon prosedüründen sonra hem mortalite hem de yeniden hastaneye yatış riski, Alzheimer hastalığı (AD) olan ve olmayan kişiler için benzer olmasına karşın, Doğu Finlandiya Üniversitesi'nde yapılmış olan yeni bir araştırma, AD'li kişilerin acil bir prosedürden sonra daha kötü sonuçlar aldığını göstermiştir. Yapılan önceki çalışmalar, bilişsel bozuklukları olan kişilerde revaskülarizasyonun etkililiğini araştırmış, ancak sadece kısa vadeli sonuçlar ve akut bakım ortamları açısından araştırılmış olmakla birlikte aynı zamanda elektiviteyi de hesaba katmamışlardır. Bilim insanları, yapılan önceki çalışmalara benzer şekilde, Alzheimer hastalığı olan kişilerin revaskülarizasyon prosedürüne girme olasılığının %76 daha düşük ve prosedürlerin yalnızca üçte birinin elektif, Alzheimer hastalığı olmayan kişilerin karşılaştırma grubundaki elektif prosedürlerin %48,6 olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada, Alzheimer hastalığı olan kişilerin, AD olmayan kişilere kıyasla prosedür ünitesinde daha yüksek bir ölüm riski ve 3 yıllık bir takip sırasında 1,42 kat ölüm oranına sahip olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte araştırmacılar, risklerin Alzheimer hastalığı olan ve olmayan kişilerde elektif prosedürler için benzer olduğunu belirtmişlerdir.

Revaskülarizasyon prosedürü türleri

Analizlerde sosyodemografik özellikler, komorbiditeler, statin kullanımı, yatış süresi ve taburculukta gerekli destek kontrol edilmiştir. Araştırmacılar sonuçların, çalışılan revaskülarizasyon prosedürü türleri olan koroner arter baypas greft cerrahisi (CABG) ve perkütan koroner girişimler (PCI) için benzer olduğunu bildirmişlerdir. Elektif revaskülarizasyonlar için daha düşük bir oran ve revaskülarizasyon prosedürlerinden sonra karşılaştırılabilir sonuçlar hakkındaki bu gözlemler, acil olanlara kıyasla elektif prosedürler için farklı bir eşik ve majör bilişsel bozuklukları olan kişiler için de çok farklı bir seçim olduğunu göstermektedir. Çalışma, İlaç Kullanımı ve Alzheimer Hastalığı Çalışmasının (MEDALZ) bir parçası olarak, Alzheimer hastalığı olan 70.718 Fin toplumu sakinini ve eşleşen bir karşılaştırma kohortunu içeren bir kohortta gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar bu çalışmanın, daha önce revaskülarizasyonu olmayan kişilerle sınırlı olmakla birlikte, The Journals of Gerontology: Series A'da yayınlandığını ve Schlumberger Vakfı ve Finlandiya Akademisi tarafından finanse edildiğini bildirmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

University of Eastern Finland, Study examines postoperative outcomes of coronary revascularization in people with and without Alzheimer’s, News Medical, Feb 18 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler