Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Alzheimer hastalığı, sadece Alzheimer hastalarını değil aynı zamanda sıklıkla onlara bakım veren, aile üyelerini de etkileyen bir sağlık sorunudur. Alzheimer hastalığı için en büyük risk faktörü yaştır. Alzheimer hastalarının geç evrelerinde hastalar bakım verenlere tamamen bağımlı hale gelirler ve bakımları çoğunlukla hastaların arkadaşları ve aileleri tarafından yapılmaktadır. Alzheimer hastalığı ölümcül bir demans tipidir ve Birleşik Devletlerde altıncı ölüm nedenidir.

ABD'li sağlık yetkililerinin açıkladıkları yeni bir raporda, "baby boomer jenerasyonu yaşlandıkça Alzheimer hastalığı nedenli ölümlerin yüzde 55 oranında arttığı ve bu vakaların dörtte birinde bakım hizmetlerinin ağır yükünün hastaların yakınlarının üzerinde olduğu bildirildi. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.’den araştırmacılar, Alzheimer ölümlerinde yüzde 55'lik artışın nüfusta yaş farklılıklarına göre düzeltilmiş değer olduğunu ve aslında düzeltilmemiş ölüm oranının 1999'dan 2014'e yüzde 83 arttığını eklediler. Çalışma için, Ulusal Yaşamsal İstatistik Sisteminden eyalet ve ilçe ölüm sertifikası verileri kullanıldı. Çalışmanın kapsadığı 16 yıl boyunca (1999-2014), Alzheimer nedeniyle evde ölümlerin yüzde 14'ten yüzde 25'e yükseldiği de raporlandı. Çoğu Alzheimer hastasının bir huzurevi veya uzun süreli bakım tesisinde öldüğü fakat bu oranın 1999'da %68 iken 2014'te %54'e düştüğü de bildirildi. Raporda, 2014 yılındaki ölümlerin yaklaşık % 4'ünü Alzheimer hastalığının oluşturduğu ve 65 yaş üzerinde beşinci ölüm nedeni olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, Alzheimer ölümlerinde meydana gelen artışın çeşitli nedenlerden kaynaklandığını belirttiler. Bunlar arasında yaşlanan nüfusun ve hastalığın daha iyi tanınmasının, ayrıca Alzheimer hastalığının ölüm belgelerinde ölüm nedeni olarak daha sık yer almasının sayılabileceğini aktardılar. 65 yaş üstü Amerikalı sayısının giderek arttığını ve birçok kişinin hemşirelik bakımını karşılayamadığının altını çizdiler.

Araştırmacılar, Alzheimer'in Amerika Birleşik Devletleri için pahalı bir hastalık olduğunu ve Medicare’de her 5 dolardan 2'sinin Alzheimer hastalığı veya başka bir bunama yaşayan hasta için harcandığına dikkat çektiler. Alzheimer ölümlerinin sayısının tırmanmaya devam edeceğini ve maddi yükün sonunda savunulamayacak hale geleceğini vurguladılar. Bu sorunun çözümü için birincil önceliğin bir tedavi bulmak olduğunu ve bilim dünyasında bunu yapabildiğimiz ve yapacağımız konusunda muazzam bir iyimserlik olduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

https://consumer.healthday.com/cognitive-health-information-26/alzheimer-s-news-20/alzheimer-s-deaths-jump-55-percent-cdc-723093.html

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler