Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amyotrofik lateral skleroz (ALS), motor nöron sisteminin ilerleyici bir hastalığı olup, genellikle 1-6 yaşları arasında ölümle sonuçlanır. ALS vakalarının sadece % 5 -% 23'ü aileseldir, bu da çevresel maruziyetlerin ALS oluşumunda önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Erkeklerde, kadınlara kıyasla daha yüksek prevalansta ve daha erken başlangıçlı ALS görülmektedir. Eğitim düzeyi, sigara içme, fiziksel aktivite, tekrar edilen fiziksel travma ve çeşitli mesleki maruziyetler, ALS için risk faktörleri olarak öne sürülmüştür. Bununla birlikte, bu davranışsal ve çevresel faktörlere ilişkin mevcut kanıtlar, ALS ile ilişkileri hakkında güçlü sonuçlar çıkarmak için hala yetersizdir. ALS ile ilişkili olduğu düşünülen mesleki maruziyetler, aşırı düşük frekanslı manyetik alanlar (ELF-MF'ler), elektrik çarpmaları, solventler, metaller ve zirai ilaçlardır.

Hollanda’dan bir grup araştırmacı, ALF mortalitesi üzerinde, ELF-MF, elektrik şokları, solventler, metaller ve zirai ilaçlar ile mesleki maruziyetin etkilerini analiz ederek, mevcut kanıt tabanını genişletmek ve önceki çalışmalar üzerinde iyileştirmeyi sağlamak amacıyla prospektif, nüfusa dayalı bir kohort çalışması yaptılar. Araştırmacılar, prospektif Hollanda Kohort Çalışması'nda yapılan bu vaka-kohort analizi için, 1986 yılında çalışmaya dahil edilen 55-69 yaşlarındaki 58.279 erkek ve 62.573 kadını, 17.3 yıl boyunca ALS mortalitesi açısından takip ettiler. Çalışma başlangıcında, mesleki öykü ve potansiyel etkileycilere ilişkin bilgileri, uygulanan bir anket yoluyla değerlendirdiler ve bunları rastgele bir alt grup (2092 erkek ve 2074 kadın) ve ALS ölümleri (76 erkek ve 60 kadın) için kaydettiler. Solventler, zirai ilaçlar, metaller, ELF-MF'ler ve elektrik çarpmaları ile maruziyeti, mesleki maruziyet matrisleri (JEM) ile hesapladılar. Mesleki olarak hiç gerçekleşmemiş maruziyet ile birikimli maruziyet ve ALS mortalitesi arasındaki ilişkileri Cox regresyonunu kullanarak, cinsiyete göre analiz ettiler.

Araştırmacılar, erkeklerde ELF-MF'ye mesleki maruziyetin, ALS mortalitesi ile muhtemel bir ilişki gösterdiğini buldular. Araştırmacılar elde ettikleri sonuçların, ELF-MF maruziyeti ile ALS arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösteren kanıtları güçlendirdiğini fakat diğer mesleki maruziyetler için, önceki pozitif bulguları tekrarlayamadıklarını belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Koeman et al. Occupational exposure and amyotrophic lateral sclerosis in a prospective cohort, Occup Environ Med 2017;0:1.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler