Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerika’da yapılan yeni bir çalışma ile; anne karnındaki bebeklerin tekmelerinin, bebeğin kendi bedenini haritalandırmasına ve çevresini keşfetmesine olanak sağlayan önemli bir araç olduğu tanımlandı.

Bu çalışma için araştırmacılar, yeni doğan bebeklerin REM uykusu sırasında tekmeleme anlarında beyin dalgalarını ölçtüler. Bu, yeni doğanlarda görülen bir beyin dalgası olan hızlı beyin dalgalarının paterni hakkında fikir verdi.

Bulgulardan örnek vermek gerekirse; bir bebeğin sağ elinin hareketi, sol beyin lobunda, sağ elin dokunuşunu işleyen beyin dalgalarının hemen ardından bir ateşlemeye neden oldu. Bu beyin dalgalarının büyüklüğü, o çağda genellikle anne karnında olan prematüre bebeklerde en yüksektir.

Bulgular, hamileliğin son dönemlerinde fetal vuruşların, duyusal girdiyle uğraşan beyin alanlarının büyümesine yardımcı olduğunu ve bebeğin kendi vücutları hakkında bir algıyı nasıl geliştirdiğini göstermektedir. Hareketin uyandırdığı hızlı beyin dalgaları, bebeklerin birkaç haftalık olduğu zamana kadar sürer ve sonrasında ortadan kaybolur.

Çalışmada EEG İle Ölçümler Yapıldı

Çalışmada bebeklerin beyin dalgaları elektroensefalografi (EEG) kullanılarak ölçüldü ve uyku sırasında sürekli olarak kaydedildi. Hızlı uyku hareketleri, büyük ölçüde düzensiz solunum ve sık, izole ekstremite hareketleri, aktif uyku davranışları olarak belirlendi. Çalışmada ortalama iki gün süreyle ölçüm yapıldı çalışmaya toplam 19 yenidoğan katıldı.

Sıçanlarda olduğu gibi diğer hayvanlarda da doğru beyin haritalaması için spontane hareket ve erken gelişim dönemindeki sonuçların gerekli olduğu bilinmektedir. Bu çalışma ile bunun insanlar için de geçerli olabileceğini göstermiş oldular.

Bulguların, erken doğmuş bebekler için en uygun hastane ortamının sağlamasına yol göstermesi bekleniyor. Gözlemlenen hareketler uykuda olduğu için, sonuçlar gerekli tıbbi prosedürlerle ilişkili rahatsızlığın en aza indirilerek, yenidoğanlarda uykunun korunması gerektiğini gösteren diğer çalışmaları desteklemektedir.

Medikaynak Referanslar

Whitehead K, et al. Developmental trajectory of movement-related cortical oscillations during active sleep in a cross-sectional cohort of pre-term and full-term human infants. Scientific Reports, 2018; 8 (1) DOI: 10.1038/s41598-018-35850-1

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler