Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Mental hastalıkların gelişimsel kökenleri günümüzde halen tam olarak anlaşılamamıştır. Otizm ve şizofreni gelişimi, fetal yaşamdaki enfeksiyonlarla bağlantılı olmasına rağmen, depresyon gibi daha yaygın psikiyatrik durumların uterusta başlayıp başlayamayacağı bilinmemektedir.

Bir grup araştırmacı, hamilelikte hastaneye yatış sırasında herhangi bir maternal enfeksiyona fetal maruziyetten kaynaklanan psikopatolojik durumların riskini değerlendirmek amacıyla yeni bir çalışma yaptılar.

Araştırmacılar 1 Ocak 1973 ve 31 Aralık 2014 tarihleri arasında doğan toplam 1.791.520 İsveçli çocuğu 41 yaşına kadar ilişkili nüfus tabanlı kayıtları kullanarak gözlemlediler. Çalışmada anlamlı veri oluşturamayacak kadar geç doğan ya da erken ölen veya eksik verilere sahip çocuklar dahil edilmedi. Çalışmadaki enfeksiyon ve psikiyatrik hastalık tanıları, hastaneye yatış kodları kullanılarak elde edildi. Yönlendirilmiş asiklik grafikler, çocuklarda psikopatolojik durum riski için Cox orantılı riskler regresyon modellerini belirlemek için, sistematik bir literatür taramasından geliştirildi. Sonuçlar olasılık ve basit bias analizleri kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel analiz 10 Şubat - 17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapıldı. Maruziyetler, herhangi bir maternal enfeksiyon, şiddetli maternal enfeksiyon ve idrar yolu enfeksiyonu ile hamilelik sırasında hastaneye yatış olarak tanımlandı. Birincil sonuçlar, çocuklarda otizm, depresyon, bipolar bozukluk veya psikoz tanılarıydı.

İntihar Riskini Artırıyor

Doğumdan 41 yaşına kadar, %48,6’sı kız ve %51,4’ü erkek toplam 1.791.520 İsveç doğumlu çocuk takip edildi. Varsayımların yönlendirilmiş asiklik grafik çerçevesi içinde, herhangi bir maternal enfeksiyona fetal maruziyet, çocuklarda otizm (tehlike oranı [HR], 1,79) veya depresyon (HR, 1,24) ile yatan hasta tanısı riskini arttırdığı tespit edildi. Otizm ve depresyon için etki tahminleri, ciddi bir maternal enfeksiyonu (otizm: HR, 1,81 depresyon: HR, 1,24) veya idrar yolu enfeksiyonu (otizm: HR, 1,89 depresyon: HR, 1,30) sonrasında benzerdi. Yine aynı çerçevede enfeksiyon ve depresyon arasındaki ilişki, izlemdeki kayıplar nedeniyle önyargıya açıktı, ancak İsveç Ölüm Kayıtlarından ayrı veriler, gebelik enfeksiyonuna maruz kalan bireyler arasında intihar riskinin arttığını gösterdi. Uterusta enfeksiyona maruz kalan çocuklarda bipolar bozukluk veya psikoz riski açısından artışı düşündürecek bir kanıt bulunamadı.

Araştırmacılar bulguların hastaneye yatırılırken maternal enfeksiyona maruz kalmanın çocuğun yaşamı boyunca otizm ve depresyon riskini arttırdığını, ancak bipolar veya psikozu artırmadığını gösterdiğini belirttiler. Sonuçların, hamilelik sırasında enfeksiyonlardan kaçınmanın önemini vurguladığını aktardılar. Bu, otizm ve depresyonun gelişmesine katkıda bulunan ince fetal beyin yaralanmasına neden olabilir.

Medikaynak Referanslar

Benjamin J. S. al-Haddad, Bo Jacobsson, Shilpi Chabra et al. Long-term Risk of Neuropsychiatric Disease After Exposure to Infection In Utero, JAMA Psychiatry 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler