Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), anormal sosyal iletişim, basmakalıp davranışlar ve sınırlı ilgi alanlarının bir kombinasyonunu içermektedir. Bilim insanları, OSB’nin, her ikisi de metabolizmayı etkileyebilecek genetik ve çevresel faktörler arasındaki karmaşık etkileşimlerden kaynaklandığının varsayıldığını belirtmişlerdir. Yapılan önceki çalışmalarda, OSB'li çocukların ve annelerinin folat-bir karbon metabolizmasında ve transsülfürasyon yolaklarında önemli anormallikler ortaya çıkardığı, bunun da metilasyon kapasitesinin azalmasına, glutatyon seviyelerinin azalmasına ve oksidatif stresin artmasına neden olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, MTHFR genindeki (A1298C ve C667T) mutasyonların varlığının artmış OSB riski ile ilişkili olduğu bulunmuştur. MTHFR geni, bir folat formu olan 5,10 metilenetetrahidrofolatı farklı bir folat formu olan 5-metiltetrahidrofolata dönüştüren bir enzim olan Metilenetetrahidrofolat redüktaz yapmaktadır. Bilim insanları, bu son folat formunun, homosisteinin metiyonine dönüştürülmesinde çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. Ek olarak, B12 ve folat içeren gebelik sırasında alınan prenatal vitamin takviyeleri, OSB riskinde azalma ile ilişkili olup, bu da folat tek karbon metabolizmasının (FOCM) metabolit seviyelerinin ve OSB ile transsülfürasyon (TS) yollarının bir ilişkisini düşündürmektedir. Çalışmalar ayrıca, çok fazla folik asit takviyesinin potansiyel olarak artan OSB riskine yol açabileceğini bulmuştur. Bu çalışmalardan biri, folik asit ve B12 takviyelerinin, çok az ve çok fazla folik asit veya B12 takviyesinin artmış OSB riskine yol açabileceğini gösteren, U şeklindeki bir eğri ile OSB riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Diğer çalışmalar, tek karbonlu metabolizma yolağındaki maternal gen varyantlarının, perikonsepsiyonel prenatal vitamin alımının hiç olmadığı veya sadece düşük seviyelerde olduğu durumlarda artmış OSB riski ile ilişkili olduğunu bulmuştur.

Folat tek karbon metabolizması ve transsülfürasyon yolu

Yapılan bu çalışma, doğumdan 2-5 yıl sonra OSB'li küçük çocukların annelerinin ve normal olarak gelişen çocukların annelerinin metabolik profilini analiz etmeye odaklanmıştır. Çalışmada hem hücre içi hem de hücre dışı metabolizma hakkında bilgi sağlamak için tam kan ile ölçümler yapılmıştır. Araştırmacılar bu çalışmanın, takviyelerin metabolizma üzerindeki etkisini en aza indirmek için numune toplamadan önceki 2 ay boyunca folat, B12 veya çoklu vitamin veya mineral takviyeleri almayan kadınlarla sınırlı olduğunu bildirmişlerdir. Önceki araştırma çalışmaları, otizmli küçük çocukların annelerinin metabolizmasında anormallikler olduğunu göstermiştir. Otizm spektrum bozukluğu olan 30 küçük çocuk annesinden ve tipik olarak gelişen 29 genç çocuk annelerinden alınan kan örnekleri üzerinde metabolik analiz yapılmıştır. Folat tek karbon metabolizmasına (FOCM) ve transsülfürasyon yoluna (TS) odaklanan hedefli metabolik analiz ve ayrıca geniş metabolik analiz gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Araştırmacılar verilerin istatistiksel analizinin hem tek değişkenli hem de çok değişkenli istatistiksel yöntemleri içerdiğini belirtmişlerdir. Tek değişkenli analiz, folat tek karbon metabolizması ve transsülfürasyon yolundan 5 metabolitte önemli farklılıklar ve birçok karnitinle konjuge molekülün daha düşük seviyeleri dahil olmak üzere geniş metabolik analizle tanımlanan ek 48 metabolitte farklılıklar ortaya çıkarmıştır. Birini dışarıda bırakan çapraz geçerliliğe sahip çok değişkenli analiz, örneklerin %93 duyarlılık ve %97 özgüllük ile beş metabolitli iki grup anneden birine ait olarak sınıflandırılmasına izin vermiştir. Ayrıca araştırmacılar, bu beş metabolitin her birinin, ilişkili metabolitlerin beş küme olduğunu gösteren 8-15 diğer metabolit ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Aslında çalışmada, alıcı çalışma karakteristik eğrisinin altındaki en yüksek alana sahip 50 metabolitin 5'i dışında tümünün, belirlenen beş grupla ilişkilendirilmiş olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar anormalliklerin çoğunun, düşük seviyelerde folat, B12 vitamini ve karnitinle konjuge moleküllerle bağlantılı göründüğünü ifade etmişlerdir. Sonuç olarak çalışmanın bulguları, OSB'li çocukların annelerinin, doğumdan 2-5 yıl sonra normal olarak gelişen çocukların annelerine kıyasla önemli ölçüde farklı metabolit düzeylerine sahip olduğunu göstermiştir.

Medikaynak Referanslar

Hollowood-Jones K, Adams JB, Coleman DM, Ramamoorthy S, Melnyk S, James SJ, Woodruff BK, Pollard EL, Snozek CL, Kruger U, Chuah J, Hahn J. Altered metabolism of mothers of young children with Autism Spectrum Disorder: a case control study. BMC Pediatr. 2020 Dec 14;20(1):557. doi: 10.1186/s12887-020-02437-7. PMID: 33317469; PMCID: PMC7734806.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler