Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Geçtiğimiz on yıl içinde, bazı nörolojik hastalıklarda beyne saldıran antikorlar suçlu olarak tanımlanmıştır. Yeni yayınlanan bir makalede antikorların beyne nasıl saldırdığına dair yeni bulgular elde edilmiştir.

Otoantikor, bir kişinin kendi proteinlerini yanlışlıkla hedefleyen bir antikor türüdür. Böyle bir saldırı, sinir hücrelerinin dışına oturan ve gelen kimyasal mesajları algılayan bir protein olan AMPA reseptörünün bir kısmını hedef alabilmektedir. Bu otoantikorlar, reseptörün mesaj algılama görevini bozmuş olurlar.

Almanya’da görev yapmakta olan bir araştırma ekibi tarafından, kişilerde kafa karışıklığı, nöbetler ve hafıza sorunlarına neden olan bir beyin iltihabı hastalığı olan "Otoimmün ensefalit" hastalarından otoantikorlar'saflaştırılmıştır. Bu insan otoantikorları'farelerin beyinlerine yerleştirildiğinde, hayvanlarda hafıza problemleri görülmeye başlanmıştır. Otoantikorlar farenin beyin-omurilik sıvısına infüze edildikten veya doğrudan beynin içine enjekte edildikten sonra, antikorları alan fareler almayanlara göre'kafeslerine yerleştirilen yeni nesneleri tanımakta daha çok zorlanmıştır.

Bu fareler ayrıca, insan otoantikorları almayan farelere kıyasla labirentin içinde anksiyete belirtileri göstermiş've çıkış yolunu bulmakta zorlanmışlardır.

Daha Hedefe Yönelik Tedaviler Geliştirilebilir

Fareler ve insan hücreleri üzerinde yapılan deneyler, beyne yapılan bu saldırının doğasını ortaya çıkarmıştır. Bu saldırılar,'sinir hücrelerini diğer sinir hücrelerinden gelen kimyasal sinyalleri algılamada daha kötü bir hale getirmiştir.'Bu durumun'da farenin hafıza problemlerinin nedeni'olabileceği düşünülmüştür.

Araştırmacılar, bu otoantikor beyin saldırısının ayrıntılarının bilinmesinin, kuşatma altındaki sinir hücrelerine yardım etmenin yollarını gösterebileceğini düşünmüşlerdir. Otoimmün ensefalit için mevcut tedaviler ise, kandaki zararlı antikorların uzaklaştırılmasını veya bir kişinin bağışıklık yanıtının bastırılmasını içeren daha az spesifik çözümleri içermektedir.

Otoantikorlar;'beyni hedef alan hastalıkların yanı sıra lupus, otizm ve şizofreni gibi çeşitli başka hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Ancak'bu sonuçların bu hastalıklar için de yol gösterici olacağı yorumuna varmak zordur. Çalışmalar şizofreni hastalarının kanında otoantikorları ortaya çıkarmış olsa da, bazı bilim adamları tarafından bu ölçümlerin ne kadar güvenilir olduğu'sorgulanmıştır. Dahası, sağlıklı insanlarda benzer otoantikorlar bulunmuş ve'bu da otoantikorların şizofreni ve bazı diğer hastalıklardaki rollerinin sorgulanmasına yol açmıştır.

Medikaynak Referanslar

Haselmann H, et al. Human autoantibodies against the AMPA receptor subunit GluA2 induce receptor reorganization and memory dysfunction. Neuron. Vol. 9, September 19, 2018. doi:10.1016/j.neuron.2018.07.048

+ Tüm Referansları Göster