Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Trombotik olayları önlemek için uygulanan antitrombotik tedavi aynı zamanda yaşamsal bir organda şiddetli kanama gelişmesi riskini artırır. Yaşlanan toplumlarda antitrombotik tedavi gören hasta sayısı artmaktadır ve bu tedavide kullanılan ilaçlar böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir. Özellikle antitrombotik ilaçların neden olduğu böbrek fonksiyonunda azalma kanama olaylarını önemli ölçüde etkileyebilmektedir.

Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda trombotik olay riski yüksek olduğundan bu hastalara antitrombotik tedavi uygulanır. Bu tedavide kanama olayı riski artar. Bu kanama olaylarının şiddeti burun kanamasından ölümcül beyin kanamasına kadar değişebilmektedir.

Böbrek fonksiyonunun kanama olayı riski ile ilişkili olduğu bilinmekle birlikte Miyazaki ve Tohoku Üniversitesi araştırmacıları Stabil Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda Rivaroxaban ile Atriyal Fibrilasyon ve İskemik Olay Analizi (AFIRE) gerçekleştirdi. Analize göre böbrek fonksiyonunun tekrarlayan kanama olayları riski üzerindeki etkisi bu tedaviyi alan hastalarda oldukça fazlaydı. Ayrıca sağlıklı böbrek fonksiyonu olan hastalarda kanama riski zamanla azalırken böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda risk yüksek kalmıştı. Böyle bir tedaviyi kullanma kararı verilirken beklenen antitrombotik etkiler ve kanama risk arasında denge kurulması gerektiği gösterilmiştir.

Çoğu durumda şiddetli olmayan kanama olayları ardından antitrombotik tedaviye devam edilmesinin daha iyi olduğu düşünülmektedir. Ancak hem hastanın hem de hekimin herhangi bir kanama olayından sonra tedaviye devam etmekte tereddüt etmesi şaşırtıcı değildir. Bu ilaçlar için ilaç güvenliği ve etkililiği değerlendirmesinde genellikle kanama olayı ve trombotik olay sayısı kullanılır. Ne yazık ki çoğu çalışmada hastalar yaşamları boyunca birden fazla olay yaşasa da analizlerde yalnızca ilk olay dikkate alınmaktadır.

Bu çalışma antitrombotik tedavi sırasında böbrek fonksiyonunun kanama riski üzerindeki etkisinin önceki çalışmalarda tahmin edilenden daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Sağlıklı böbrek fonksiyonu olan hastaların zaman içinde bir kanama olayı yaşama riski azalmış görünürken böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda risk zamanla değişmemiştir.

Çalışma yöneticisi Dr. Kunihiko Matsui ‘Hastalarla antitrombotik tedavinin riskleri ve yararları tüm güncel bilimsel kanıtlara dayalı olarak ayrıntılı biçimde tartışılmalıdır. Analizimiz bu tür bir tartışmayı kolaylaştırmak için yararlı olabilir’ demiştir.

Medikaynak Referanslar

Reduced kidney function increases bleeding risk in antithrombotic therapy, Science Daily, March 2022

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler