Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Nagoya Üniversitesi araştırma grubu, bir akciğer hastalığı olan idiyopatik pulmoner fibrozu doğru ve hızlı tanı koyan bir Yapay Zeka (YZ) algoritması geliştirdi. Algoritma, tanısını yalnızca akciğer görüntüleri ve günlük tıbbi bakım sırasında toplanan tıbbi bilgiler dahil olmak üzere invaziv olmayan muayenelerden elde edilen bilgilere dayanarak yapıyor.

Doktorlar, bir kişinin akciğerlerinde skar oluşturan ölümcül potansiyele sahip idiyopatik pulmoner fibrozis hastalığının erken tanısı için uzun bir süre beklediler. Hastalığın ilerlemesini geciktirebilecek ilaçlar dışında tedavi mevcut değil. Doktorlar hastalık tanısında birçok zorlukla karşılaşır ve genellikle tanı bir uzman tarafından konulur. Ek olarak, akciğer biyopsisi gibi tanı tekniklerinin çoğu oldukça invazivdir. Bu araştırma girişimleri hastalığı şiddetlendirebilir ve ölüm riskini artırabilir.

Nagoya Üniversite Hastanesi'nden Doçent Dr. Taiki Furukawa, RIKEN ve Tosei General Hospital ile işbirliği içinde idiyopatik pulmoner fibrozis tanısı için yeni bir teknoloji geliştirdi. Grup, YZ kullanarak, Tosei General Hospital'ın interstisyel pnömoni tedavi merkezindeki hastalardan normal bakım sırasında toplanan tıbbi verileri analiz etti. Yapay zekanın, uzmana benzer bir doğruluk düzeyinde idiyopatik pulmoner fibrozis tanısı koyabildiğini buldular. Sonuçlarını Respirology dergisinde yayınladılar.

Ekip, uzmanlar kadar iyi performans gösterdiğini bulmalarına rağmen, yapay zekanın tıp uzmanlarının yerini alacak bir şey olarak görmediklerini vurguluyor. Bunun yerine, uzmanların erken tedavi fırsatlarını kaçırmamalarını sağlamak için tıbbi tedavide yapay zekayı kullanacaklarını umuyorlar. Akciğer biyopsisi gibi invaziv prosedürlerden de kaçınma olanağı sunacağını düşünüyorlar.

Furukawa: "İdiyopatik pulmoner fibroz, akciğer hastalıkları arasında çok kötü bir prognoza sahiptir. Tanı konulması zordur. Bu çalışmada geliştirilen tanısal YZ, herhangi bir hastanede bir uzmana eşdeğer bir tanı konulmasına olanak sağlayacaktır. İdiyopatik pulmoner fibroz için geliştirilen tanısal YZ bir tarama aracı olarak faydalıdır ve tıp uzmanlarıyla işbirliği yaparak kişiselleştirilmiş tıbba yol açabilir." dedi.

Furukawa, olasılıklardan heyecan duyuyor: "Tanısal yapay zekanın pratik uygulaması ve uzmanlarla işbirliğine dayalı tanı daha doğru tanı ve tedaviye yol açabilir. Tıbbi bakımda devrim yaratmasını bekliyoruz." diye ekledi.

Medikaynak Referanslar

Nagoya University. "AI performs as well as medical specialists in analyzing lung disease, research shows." ScienceDaily. ScienceDaily, 28 July 2022.

www.sciencedaily.com/releases/2022/07/220727211921.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler