Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Araştırmacılar, Amerika Kıtası Multipl Skleroz Tedavi ve Araştırma Komitesi ile Avrupa Multipl Skleroz Tedavi ve Araştırma Komitesi ortak toplantısı olan MS Virtual 2020'de, B hücresinden türetilen interlökin-10'un (IL-10), merkezi sinir sistemindeki mikroglia ve astrositlerin enflamatuar tepkilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Bulguların, B hücrelerinin multipl sklerozdaki (MS) rolünü netleştirmeye yardımcı olduğunu söylediler.

Göttingen Tıp Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Dr. Darius Hausler, sanal sunumunda "Düzenleyici B hücresi işlevi, klinik ilerlemeyle ilişkili merkezi sinir sistemi-intrinsik inflamasyonun kontrolünde önemli olabilir" dedi. Çeşitli araştırmalar, B hücrelerinin, güçlü antijen sunan hücreler olarak işlev gören MS patogenezinde kritik roller oynadığını göstermektedir. Kronik MS seyri boyunca, MS hastalarının meninkslerinde B hücre folikülü benzeri yapılar bulunur. Yine de, araştırmacılar, B hücrelerinin merkezi sinir sistemi hücreleriyle nasıl etkileşime girdiğinin - aslında yapıp yapmadıklarının - net olmadığını söyledi. Bu çalışmada, birincil mikroglia ve astrositler yenidoğan farelerden üretildi ve aktive edilmiş B hücreleri veya hücrelerin süpernatantları ile inkübe edildi. IL-6 ve IL-10 üretimi, genetik yollarla kaldırıldı veya antikorların kullanılmasıyla nötralize edildi. Dr. Hausler, daha sonra merkezi sinir sistemi hücrelerinin miyelin oligodendrosit glikoproteinine (MOG) özgü T hücreleri ile birlikte kültürlendiğini söyledi.

Araştırmacılar ayrıca anti-CD20 enjeksiyonları ile farelerdeki B hücrelerini tüketti ve daha sonra bunları, B hücrelerinin saf kaldığı bir ortam olan MOG peptidi p35-55 ile aşıladılar. Daha sonra mikroglia ve astrositlerin aktivasyonunu ve modülasyonunu değerlendirdiler. Araştırmacılar, IL-10 nötralizasyonu ve eksikliğinin, pro-inflamatuar sitokin üretimini artırdığını, birlikte uyarıcı moleküllerin düzenlenmesini ve T hücrelerini antijen sunan hücreler olarak daha fazla aktive ettiğini söyledi. Deneysel ensefalomiyelit (EAE) fare modellerinde saf B hücrelerinin tükenmesi hastalığı kötüleştirdi ve Merkezi Sinir Sistemi'ne sızan bağışıklık hücrelerinin sayısını artırdı. Araştırmacılar, "Bu bulgular, B hücrelerinin, kronik SSS iltihabında mikroglia ve astrositlerin fonksiyonel durumunu önemli ölçüde değiştirdiğini vurguluyor" dedi. "Özellikle, B hücresinden türetilmiş IL-10, SSS'de yerleşik mikroglia ve astrositlerin enflamatuar cevaplarını azaltabilir. Gözlemimiz, düzenleyici B hücresi fonksiyonunun, klinik ilerleme ile ilişkili SSS intrinsik enflamasyonunu kontrol etmede önemli olabileceğini düşündürmektedir."

Pennsylvania Üniversitesi Nöroinflamasyon ve Deneysel Terapötikler Merkezi direktörü FRCPC, MD, Amit Bar-Or, çalışmanın farelerden gelen verilere dayanırken, önemli temalara değindiğini söyledi. Bir nokta, bu bulgular, B hücresi tükenmesinin yeni SSS enflamatuar aktivitesini sınırlamada etkili olmasına rağmen, "tüm B hücrelerinin mutlaka 'kötü' olmadığını gösteriyor" dedi.

"Elde ettikleri sonuçlar, MS'teki 'kötü adam' B hücrelerinin, naif B hücresi popülasyonu değil, hafıza B hücresi popülasyonu içerisinde olduğu görüşünü güçlendiriyor," dedi ve aslında naif B hücreleri arasında, MS ve diğer otoimmün koşullara potansiyel olarak yeni bir yaklaşım sağlayan, SSS enflamasyonunu kabullenebilen düzenleyici B hücreleri olabilir."

Medikaynak Referanslar

MS Virtual 2020 Abstract PS06.05: Gelaris A, Hausler D, Bruck W, Weber M. B cells regulate chronic CNS inflammation in an IL-10-dependent manner.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler