Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Araştırmacılar, Amerika Kıtası Multipl Skleroz Tedavi ve Araştırma Komitesi ile Avrupa Multipl Skleroz Tedavi ve Araştırma Komitesi ortak toplantısı olan MS Virtual 2020'de, B hücresinden türetilen interlökin-10'un (IL-10), merkezi sinir sistemindeki mikroglia ve astrositlerin enflamatuar tepkilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Bulguların, B hücrelerinin multipl sklerozdaki (MS) rolünü netleştirmeye yardımcı olduğunu söylediler.

Göttingen Tıp Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Dr. Darius Hausler, sanal sunumunda "Düzenleyici B hücresi işlevi, klinik ilerlemeyle ilişkili merkezi sinir sistemi-intrinsik inflamasyonun kontrolünde önemli olabilir" dedi. Çeşitli araştırmalar, B hücrelerinin, güçlü antijen sunan hücreler olarak işlev gören MS patogenezinde kritik roller oynadığını göstermektedir. Kronik MS seyri boyunca, MS hastalarının meninkslerinde B hücre folikülü benzeri yapılar bulunur. Yine de, araştırmacılar, B hücrelerinin merkezi sinir sistemi hücreleriyle nasıl etkileşime girdiğinin - aslında yapıp yapmadıklarının - net olmadığını söyledi. Bu çalışmada, birincil mikroglia ve astrositler yenidoğan farelerden üretildi ve aktive edilmiş B hücreleri veya hücrelerin süpernatantları ile inkübe edildi. IL-6 ve IL-10 üretimi, genetik yollarla kaldırıldı veya antikorların kullanılmasıyla nötralize edildi. Dr. Hausler, daha sonra merkezi sinir sistemi hücrelerinin miyelin oligodendrosit glikoproteinine (MOG) özgü T hücreleri ile birlikte kültürlendiğini söyledi.

Araştırmacılar ayrıca anti-CD20 enjeksiyonları ile farelerdeki B hücrelerini tüketti ve daha sonra bunları, B hücrelerinin saf kaldığı bir ortam olan MOG peptidi p35-55 ile aşıladılar. Daha sonra mikroglia ve astrositlerin aktivasyonunu ve modülasyonunu değerlendirdiler. Araştırmacılar, IL-10 nötralizasyonu ve eksikliğinin, pro-inflamatuar sitokin üretimini artırdığını, birlikte uyarıcı moleküllerin düzenlenmesini ve T hücrelerini antijen sunan hücreler olarak daha fazla aktive ettiğini söyledi. Deneysel ensefalomiyelit (EAE) fare modellerinde saf B hücrelerinin tükenmesi hastalığı kötüleştirdi ve Merkezi Sinir Sistemi'ne sızan bağışıklık hücrelerinin sayısını artırdı. Araştırmacılar, "Bu bulgular, B hücrelerinin, kronik SSS iltihabında mikroglia ve astrositlerin fonksiyonel durumunu önemli ölçüde değiştirdiğini vurguluyor" dedi. "Özellikle, B hücresinden türetilmiş IL-10, SSS'de yerleşik mikroglia ve astrositlerin enflamatuar cevaplarını azaltabilir. Gözlemimiz, düzenleyici B hücresi fonksiyonunun, klinik ilerleme ile ilişkili SSS intrinsik enflamasyonunu kontrol etmede önemli olabileceğini düşündürmektedir."

Pennsylvania Üniversitesi Nöroinflamasyon ve Deneysel Terapötikler Merkezi direktörü FRCPC, MD, Amit Bar-Or, çalışmanın farelerden gelen verilere dayanırken, önemli temalara değindiğini söyledi. Bir nokta, bu bulgular, B hücresi tükenmesinin yeni SSS enflamatuar aktivitesini sınırlamada etkili olmasına rağmen, "tüm B hücrelerinin mutlaka 'kötü' olmadığını gösteriyor" dedi.

"Elde ettikleri sonuçlar, MS'teki 'kötü adam' B hücrelerinin, naif B hücresi popülasyonu değil, hafıza B hücresi popülasyonu içerisinde olduğu görüşünü güçlendiriyor," dedi ve aslında naif B hücreleri arasında, MS ve diğer otoimmün koşullara potansiyel olarak yeni bir yaklaşım sağlayan, SSS enflamasyonunu kabullenebilen düzenleyici B hücreleri olabilir."

Medikaynak Referanslar

MS Virtual 2020 Abstract PS06.05: Gelaris A, Hausler D, Bruck W, Weber M. B cells regulate chronic CNS inflammation in an IL-10-dependent manner.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler