Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kistik fibroziste (KF) ilerleyici, obstrüktif akciğer hastalıkları en önemli morbidite ve erken mortalite sebebidir. Mukus stazının ve bozulmuş bakteriyel öldürmenin, KF’de hava yollarında kronik bakteriyel enfeksiyon oluşumu için en uygun ortamı sağladığı düşünülmektedir. Standart bakım tüm KF hastalarında, havayolu ortamını değiştirebilecek ve daha agresif akciğer hastalığına neden olabilecek bakterilerin tanımlanması amacıyla 3 ayda bir havayolu kültürü gerektirmektedir. Bununla birlikte, geleneksel kültür kapsamı sınırlı olduğu için, hava yolu üzerindeki polimikrobiyal toplulukların tam boyutunu göstermemektedir. Daha da sınırlayıcı olan ise bebeklerin ve küçük çocukların çoğunlukla balgam çıkaramaması nedeniyle üst solunum yolu kültürü alt solunum yollarında bulunabilecek bakterilerin tespitinde kullanılmasıdır. Bebekler ve çocuklarda yeni nesil sekanslama teknikleri kullanan kültürden bağımsız yaklaşımlar, CF üst hava yolunda daha önce geleneksel kültüre göre belirlenenden daha karmaşık, çoklu mikrobiyal bir topluluk ortaya çıkarmıştır.

Bakterilerin göreceli olarak çokluğu ve KF havayolunun mikrobiyotasının stabilitesi hakkında bilgi sahibi olmaya devam etsek de, özellikle pediatrik popülasyon için hala önemli boşluklar mevcuttur. Bronkoalveoler lavaj ile yapılan bronkoskopi, üst solunum yolu kontaminasyonu için sınırlı imkanları olan alt havayolu örneği sağlamakla birlikte, KF'li bebeklerde izlem bronkoskopi rutin olarak uygulanmaz ve KF'li bebekler ve küçük çocuklar genellikle balgam çıkaramazlar. KF’li bebeklerden ve sağlıklı kontrollerden elde edilen orofaringeal (OP) ve nazofaringeal (NP) örneklerde 16S ribozomal RNA (rRNA) gen dizilişini kullanan yeni çalışmalar, üst solunum yolunda bulunan mikrobiyota ile karakterizedir. Bu çalışma KF’li bebeklerin üst hava yolunda mevcut olan bakteriler için önemli bilgiler sağlarken, alt hava yolu örneği (Bronkoalveoler lavaj sıvısı - BALF) kullanılarak, bu bakterilerin gerçekten alt solunum yollarında mevcut olup olmadığını tespit edilmektedir. KF’li bebeklerin bu asemptomatik popülasyonundaki alt solunum yolu mikrobiyotası ile ilgili veriler ve bu bulguların klinik önemi hakkındaki bilgiler hala bilinmemektedir.

Amerika’dan bir grup araştırmacı asemptomatik KF’li bebeklerin yaşamlarının ilk yılındaki BAL sıvısını kullanarak hava yolu mikrobiyotasını karakterize etmeyi ve BAL sıvısı mikrobiyotası, standart kültür ve klinik özellikler arasındaki ilişkiyi tanımlamayı amaçlayan bir çalışma yaptılar. Yeni doğan taraması sırasında KF tanısı konan bebeklerin klinik stabil periyodları boyunca, 6 ay ve 1 yaşlarındaki BAL sıvısı, NP kültür ve bebek pulmoner fonksiyon testleri verilerini topladılar. BAL sıvısında qPCR ile toplam bakteri yükünü ve 16S ribozomal RNA dizilemesi ile bakteri topluluğu kompozisyonunu analiz ettiler. Beş yıllık takip boyunca klinik özellikler ve standart BAL sıvısı ve NP kültür sonuçlarını kaydettiler.

Araştırmacılar 8 KF’li bebeğin BAL sıvılarını topladılar. BAL sıvılarında Streptokok, Burkholderia, Prevotella, Haemophilus, Porphyromonas, ve Veillonella en yüksek ortalamaya sahipti. 3 bebekten ikisinin tekrarlayan BAL sıvılarında 6 ay boyunca mikrobiyal topluluklarında değişiklik gözlemlediler. Standart NP ve BAL sıvısı kültürleri arasında mükemmel bir uyum söz konusuyken, bu tekniklerin sekanslama ile tanımlanan tüm bakterileri rutin olarak tespit etmediğini gördüler.

Araştırmacılar asemptomatik KF'li bebeklerin BAL sıvılarının karmaşık bir mikrobiyotaya sahip olduğunu ve bunun genellikle geleneksel kültür ile saptanamadığını aktardılar. KF’li bebeklerin alt solunum yollarında anaerobik bakterin sıklıkla bulunduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Laguna TA, Wagner BD, Williams CB, Stevens MJ, Robertson CE, Welchlin CW, et al. (2016) Airway Microbiota in Bronchoalveolar Lavage Fluid from Clinically Well Infants with Cystic Fibrosis. PLoS ONE 11(12): e0167649.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler