Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Aşılar, bulaşıcı hastalıklarla savaşmak ve yok etmek için en etkili araçlardır. Günümüzde birçok aşı hücre kültüründe veya yumurtalarda üretilmek zorundadır, ki bu yöntem pahalıdır ve kontaminasyon riski taşır. Ek olarak, aşıların çoğu imalatçılardan sağlık bakım kliniklerine taşınırken buzdolabında tutulmalıdır. Tropikal ve subtropikal bölgelerde, bu tür soğuk depolama gereksinimleri aşı maliyetinin %80'inden fazlasını oluşturabilir.

Canlı zayıflatılmış aşılar (LAV) genellikle tek doz uygulanırlar, hızlı bağışıklık başlangıcı ve dayanıklı koruma avantajlarına sahiptir. DNA aşıları kimyasal stabilite, üretim kolaylığı ve soğuk zincir gereksinimi olmaması avantajlarına sahiptir. LAV ve DNA aşılarının güçlü yönlerini birleştirebilme yeteneği, soğuk zincir ve hücre kültürünü adventif ajan potansiyeli ile ortadan kaldırarak gelecekteki aşı gelişimini değiştirebilir.

Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, güvenlik veya etkililiğini azaltmadan, aşı üretim ve depolama maliyetlerini %80'e kadar azaltan aşılar üretmek için daha az pahalı bir yol geliştirdiler. Yakın zamanda küresel bir halk sağlığı aciliyetine neden olan bir patojen olan Zika virüsü (ZIKV) için başlatılan aşı programında bir ZIKV LAV genomunun cDNA kopyası bir DNA plazmidine dönüştürüldü. DNA-LAV plasmidi, LAV'nin replikasyonunu başlatmak için klinik olarak kanıtlanmış bir cihaz olan TriGrid ™ kullanılarak farelere verildi.

0.5μg DNA-LAV plazmid kadar düşük tek dozluk bir immünizasyon, A129 farelerinde % 100 serokonversiyon sağladı. Tüm serokonversiyonlu fareler, saptanabilir enfeksiyöz virüslerin göstermediler ve ZIKV tehdidinden sonra nötralize edici antikor titerleri artmadı, sterilize edici bağışıklık geliştirdiler. Bağışıklama ayrıca güçlü T hücresi tepkilerini ortaya çıkardı. Gebe farelerde, DNA-LAV aşısı, ZIKV ile indüklenen hastalığa ve maternalden fetal geçişe karşı tamamen koruyucuydu. Fetal serumda maternal-fetal humoral transfere işaret eden yüksek düzeyde nötralize edici aktiviteler tespit edildi. Erkek farelerde, tek dozluk bir aşılama, testis enfeksiyonunu, yaralanmayı ve oligospermiyi tamamen önledi.

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmanın tek bir düşük dozdan sonra, bir DNA aşısının doymuş koruyucu bağışıklığa neden olabileceğini gösteren ilk çalışma olduğunu belirttiler. Bu aşı teknolojisinin potansiyel olarak birçok viral patojen için canlı azaltılmış aşıların geliştirilmesi için evrensel bir platform görevi görebileceğini vurguladılar.

Medikaynak Referanslar

Jing Zou, Xuping Xie, Huanle Luo, Chao Shan, Antonio E. Muruato, Scott C. Weaver, Tian Wang, Pei-Yong Shi. A single-dose plasmid-launched live-attenuated Zika vaccine induces protective immunity. EBioMedicine, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler