Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bellek CD8 + T hücrelerinin farklı alt popülasyonları karakterize edilmiştir. Merkezi bellek CD8 + T hücreleri, CCR7 ve CD62L lenf düğümü barındıran reseptörleri ifade etmekle birlikte esas olarak ikincil lenfoid organlarda bulunmaktadırlar. Efektör-hafızalı CD8 + T hücrelerinin, lenfoid organlara göç için reseptörleri eksprese etmediği, periferde ve dokularda dolaştığı ve bir efektör rol oynadığı bildirilmiştir. CD8 + bellek kök hücreleri, yüksek bir kendini yenileme ve çoğalma kapasitesi ile zayıf bir şekilde farklılaştırılmış olmakla birlikte bellek CD8 + T hücresi popülasyonları tüm spektrumunu yeniden oluşturabilmektedir. CD103, CD49a ve CD69 gibi tutma reseptörlerini eksprese eden yerleşik bellek CD8 + T hücrelerinin (TRM), lenfoid olmayan periferal dokularda bulunduğu ve lenf düğümlerinde olası retrograd taşıma dışında yeniden dolaşıma girmediği bildirilmiştir. Son çalışmalar ayrıca CD8 + TRM hücrelerinin dolaşımdaki efektör ve hafıza T hücrelerine yol açabileceğini, ancak kaynak dokusuna geri göç etmeye yatkın kaldıklarını da bildirmiştir. Bu hücreler, sağlıklı veya tümör dokularında hareket edebilen ilk hücreler arasında olmakla birlikte lokal hareketliliklerinden dolayı doku immün gözetiminde önemli bir rol oynamaktadırlar. Aktivasyonlarından sonra, bu hücreler aynı zamanda lokal bağışıklık tepkisini güçlendirmek için sitokinlerin ve kemokinlerin salgılanması yoluyla dolaşımdaki bağışıklık hücrelerinin toplanmasına da izin vermektedir. Bilim insanları, bu TRM hücrelerinin, diğer CD8 + T efektör hücrelerinden daha sitotoksik göründüğünü, çünkü CD103 ekspresyonunun, granzim seviyeleri ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. TRM'nin tedaviden önce varlığı veya indüksiyonunun, anti-Programlanmış hücre ölümü protein 1 (PD-1) / Programlanmış ölüm ligand 1 (PD-L1) immünoterapisine verilen yanıt ve kanser aşılarının etkinliği ile ilişkili olduğu gözlemlenmiştir.

Baş, boyun ve pulmoner mukozada indüklemek için en uygun strateji

Çalışmanın araştırmacıları ve diğerleri tarafından yapılan önceki çalışmalar, intranazal aşılama yolunun, bu hücrelerin baş, boyun ve akciğer mukozasında daha verimli indüksiyonuna izin verdiğini ve bunun da daha iyi tümör koruması sağladığını göstermiştir. Bu hücrelerin in vivo göç mekanizmaları, kemokin reseptörü CXCR6'yı ifade etmeleri dışında, büyük ölçüde bilinmemektedir. Yapılan bu çalışmada CXCR6'dan yoksun fareler ve TC-1 akciğer kanseri epitel hücre çizgisi tarafından ifade edilen İnsan Papillomavirüsü (HPV) E7 proteinini hedefleyen bir burun içi tümör aşılama modeli kullanılmıştır. CXCR6 ve ligandı CXCL16'nın rolü, multiparametrik sitometrik teknikler ve Luminex testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Akciğer kanserli hastalardan elde edilen insan biyopsileri de bu çalışmaya dahil edilmiş olmakla birlikte CXCR6'nın tercihen farelerde aşılamadan sonra CD8 + TRM tarafından ve ayrıca insan akciğer kanserinden türetilen intratümoral CD8 + TRM'de eksprese edildiği gösterilmiştir. Ek olarak araştırmacılar, bir kanser aşısı ile intranazal aşılamanın bu CXCR6 eksikliği olan farelerde vahşi tip farelere kıyasla daha az etkili olduğunu ve bu etkinlik kaybının, lokal antitümör CD8 + TRM'nin azalan katılımıyla ilişkili olduğunu bulduklarını bildirmişlerdir. İlginç bir şekilde, kas içi değil, intranazal aşılamanın, bronkoalveolar lavaj sıvısında ve pulmoner parankimde diğer kemokinlere kıyasla daha yüksek ve daha uzun süreli CXCL16 konsantrasyonlarını indüklediği gözlemlenmiştir. Bu çalışma, aşılamadan sonra akciğer mukozasında CD8 + yerleşik bellek T hücrelerinin göçünde CXCR6-CXCL16 ekseninin in vivo rolünü göstermekle birlikte araştırmacılar bunun da tümör büyümesinin kontrolüyle sonuçlandığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak yapılan bu çalışma neden intranazal aşılama yolunun bu hücreleri baş ve boyun ve pulmoner mukozada indüklemek için en uygun strateji olduğunu açıklamakla birlikte güçlendirmektedir.

Medikaynak Referanslar

Karaki S, Blanc C, Tran T, Galy-Fauroux I, Mougel A, Dransart E, Anson M, Tanchot C, Paolini L, Gruel N, Gibault L, Lepimpec-Barhes F, Fabre E, Benhamouda N, Badoual C, Damotte D, Donnadieu E, Kobold S, Mami-Chouaib F, Golub R, Johannes L, Tartour E. CXCR6 deficiency impairs cancer vaccine efficacy and CD8+ resident memory T-cell recruitment in head and neck and lung tumors. J Immunother Cancer. 2021 Mar;9(3):e001948. doi: 10.1136/jitc-2020-001948. PMID: 33692218; PMCID: PMC7949477.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler