Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Aşırı alkol tüketimi Amerika’da önlenebilir en yaygın üçüncü ölüm nedenidir ve çalışma çağındaki yetişkinler arasında her 10 ölümden birinin nedenidir. Penn State's Prevention and Methodology tarafından gerçekleştirilen, National Institute on Drug Abuse’un fonladığı yeni bir çalışmaya göre, aşırı alkol tüketen az kilolu kişilerde kalp hastalığı, kanser ve diğer nedenlere bağlı ölüm riski daha yüksek olabilir.

Her ne kadar önceki araştırmalar aşırı kilolu alkoliklerde ölüm riskinin daha yüksek olduğunu göstermiş olsa da İlaç ve Alkol Bağımlılığı (Journal Drug and Alcohol Dependence) Dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma tam aksini ortaya koymaktadır.

Araştırma 1 Ocak 2001 ila 31 Aralık 2011 arasında görüşülen 35-85 yaşlarda ikiyüzbinin üzerinde Amerikalı yetişkinin içeren Ulusal Sağlık Araştırması (NHIS) verilerine dayalıydı. Toplumun her katmanından insanın sağlıkla ilgili davranışlarını mercek altına alan NHIS adeta Amerikan sağlığının fotoğrafını çekmektedir. Bu veriler, Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi CDC kategorilerine göre az kilolu, normal kilolu, fazla kilolu ve obez olarak ayrılarak içki içenler ve içmeyenlerin karşılaştırılmasıyla analiz edilmiştir.

Araştırma sonunda alkolizme bağlı mortalite ve obezite arasında bir bağlantı görmek beklenirken, elde edilen sonuç çok şaşırtıcı olmuştur. Az kilolu alkoliklerin ölüm riski bariz şekilde çok daha yüksektir. CDC’ye göre "az kilolu tanımı, vücut kütle indeksinin 18,5 altında olmasıydı. Vücut kitle indeksi bir tarama aracı olmakla birlikte kişinin vücut yağını veya sağlığını teşhis için kullanılamayacağından dolayı, aşırı içki içen az kilolu kişilerde ölüm riskinin daha yüksek olmasının altında yatan nedenlere yönelik daha fazla araştırma yapılması gereklidir. Zira altta yatan stresle baş etme becerisi, sağlık sorunları veya beslenme yetersizlikleri gibi farklı risk faktörleri mevcut olabilir.

Medikaynak Referanslar

How can body weight affect the mortality risk of excessive drinkers? Penn State from ScienceDirect January 24, 2022.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler