Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yaklaşık 2,3 milyon Avrupalı üzerinde yapılan bir analiz özellikle yoksul mahallelerde, soğuk hava ile kalp hastalığından ölümler arasında ilişki buldu. Sıcak hava kalp hastalarında kalp hastalığı ve inme kaynaklı ölümlerde artış ile bağlantılıydı.

Norveç Oslo Üniversitesi'nden araştırma yazarı Profesör Stefan Agewall şunları söyledi: "İklim değişikliği ortalama küresel sıcaklıkta bir artışa ve aynı zamanda bazı bölgelerde aşırı soğuğa yol açıyor. 2003 yazında Avrupa'da yoğun sıcak hava dalgaları sırasında 70.000'den fazla aşırı ölüm meydana geldi. Soğuk hava, aşırı ölüm ve hastane yatışına yol açar. Daha önce sıcak ve soğuğun kardiyovasküler etkileri üzerine yapılan araştırmalar bir şehirdeki günlük ölümler gibi toplu verileri kullanmıştır. EXHAUSTION projesinde bireysel verilerin kullanılması savunmasız alt grupları belirlemek ve gelecekte alınması gererken önlemleri saptamak için yararlı olmuştur."

Analiz, 1994 ve 2010 yılları arasında İtalya, Almanya, Birleşik Krallık, Norveç ve İsveç'te yürütülen beş kohort çalışmasından 2,28 milyon yetişkin içeriyordu. Ortalama yaş 49,7 ile 71,7 yıl arasında ve kadınların oranı %36,0 ile %54,5 arasında değişiyordu. Başlangıçta kardiyovasküler hastalığı olan ve olmayan katılımcılar dahil edildi. Mortalite ve yeni başlangıçlı hastalığa ilişkin veriler, ölüm ve hastalık kayıtları ve takip anketleri aracılığıyla toplandı. Katılımcıların ev adreslerindeki günlük ortalama hava sıcaklıkları, yerel hava istasyonlarından toplandı veya hava istasyonlarından alınan sıcaklık verilerinin modellenmesi kullanılarak tahmin edildi.

Sıcaklık ile kardiyovasküler koşullar ve ölüm arasındaki ilişkiler tüm katılımcılar ve belirli özelliklere sahip alt gruplar için analiz edildi. Her katılımcı için, araştırmacıların olumsuz bir olayın meydana geldiği günün sıcaklığı (örn. Pazartesi) aynı ay içindeki diğer Pazartesi günlerinin sıcaklığı ile karşılaştırıldı.

Analiz, genel olarak kardiyovasküler hastalık ve özellikle iskemik kalp hastalığından ölüm riskinin arttığını ve ayrıca soğuk hava ile ilişkili yeni başlayan iskemik kalp hastalığı riskinin arttığını buldu. 5°C'den -5°C'ye yaklaşık 10°C'lik bir sıcaklık düşüşüyle kardiyovasküler hastalıktan ölüm riski %19 daha fazla ve iskemik kalp hastalığından ölüm riski %22 daha fazla bulundu.

Profesör Agewall: "Soğuk hava ve ölümler arasındaki ilişki erkeklerde ve düşük sosyoekonomik statüye sahip mahallelerde yaşayan insanlarda daha belirgindi. Soğuk algınlığı ve yeni başlayan iskemik kalp hastalığı arasındaki bağlantılar kadınlar ve 65 yaş üstü kişilerde daha güçlüydü." dedi.

Sıcak hava genel çalışma popülasyonunda zararlı etkilerle ilişkili değildi. Bununla birlikte, 15°C'den 24°C'ye sıcaklık artışları başlangıçta kalp hastalığı olan kişilerde kardiyovasküler hastalıktan ve inmeden ölüm riskinde sırasıyla %25 ve %30 artış ile ilişkili bulundu.

Profesör Agewall şunları söyledi: "Klinisyenler, sıcak ve soğuk günlerde olumsuz sağlık sonuçları açısından en fazla risk altında olanlara özel tavsiyelerde bulunmak için bu bilgiyi kullanabilirler. Kalp hastalığı olan hastalar sıcak havalarda susuz kalmamalı ve ilaç kullanımı konusunda kardiyologlarının tavsiyelerine uymalıdır. Hepimiz aşırı sıcak ve soğuk uyarıları için haberleri kontrol edebilir ve yerel yetkililerin güvenlik önerilerini takip edebiliriz."

Medikaynak Referanslar

European Society of Cardiology. "Potential threat to heart health from extreme weather." ScienceDaily. ScienceDaily, 26 August 2022.

www.sciencedaily.com/releases/2022/08/220826113353.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler