Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir araştırmaya göre aşırı sıcaklarda klinisyenler ruh sağlığı hizmetlerine ihtiyaç duyan hastalarda bir artış görebilir. Çalışma, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz mevsiminde normalden daha yüksek sıcaklıklara sahip günlerde madde kullanımı, anksiyete, stres bozuklukları ve duygudurum bozuklukları gibi ruhsal sorunlarla ilgili acil servise başvurunun arttığını saptamıştır. Ülke çapındaki bu çalışma yetişkinlerde günlük sıcaklık ve ruh sağlığı nedeniyle acil servis başvurusu arasındaki ilişkinin en kapsamlı analizidir.Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu araştırmacıları tarafından yürütülen bu araştırma JAMA Psikiyatri dergisinde yayınlanmıştır.

Isının fiziksel sağlık üzerindeki etkisi iyi belgelenmiştir, ancak çok az çalışma aşırı sıcağın ruh sağlığı üzerindeki etkilerini incelemiştir. İklim krizi nedeniyle aşırı sıcak günlerin artması beklenirken, bulgular araştırmadaki kritik bir boşluğu dolduruyor ve sıcağa bağlı krizleri azaltabilecek proaktif girişimler ve politika çözümleri için kanıta dayalı destek sağlamaktadır.

Boston Üniversitesi Çevre Sağlığı doçenti ve çalışmanın baş yazarı Dr. Amruta Nori-Sarma, 'Acil servis başvurusu sağlık sistemindeki en maliyetli hizmetlerden biridir. Bu başvuruların bir kısmının önlenmesi için en savunmasız kişilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması bireysel sağlık ve maliyetler üzerinde olumlu bir etkiye yol açabilir ve diğer acil durumlar için sağlık kaynaklarını koruyabilir' demiştir. Nori-Sarma, yeni bulguların sağlık hizmeti sağlayıcılarını aşırı sıcaklarda ruh sağlığı hizmeti ihtiyacı artışına karşı hazırlıklı olma konusunda uyardığını belirtiyor ve ‘Sıcak dalgası beklendiğinde klinisyenler ve halk sağlığı uzmanları bulgularımızı ruh sağlığı sorunu olanlara ulaşmak için kullanarak hazırlık yapabilirler' diye eklemiştir.

Boston Üniversitesinde Çevre Sağlığı profesörü ve çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Gregory Wellenius'a göre toplum da bu bulgudan yararlanabilir. 'Aşırı sıcak günlerde kendimize ve sevdiklerimize dikkat etmek için gerekli önlemleri almamız önemlidir' demiştir.

Çalışma için, Nori-Sarma ve meslektaşları, ABD genelinde 200 milyondan fazla Medicare sağlık sigortası kayıtlarından ruh sağlığı ile ilgili acil servis başvurusu verilerini kullanmıştır. 2011-2021 yılları arasında Mayıs-Eylül aylarında 2,2 milyon yetişkinin yaklaşık 3,5 milyon acil servis başvurusu analiz edilmiştir. Aşırı sıcak günler ile çocuklukta başlayan davranış bozuklukları ve madde kullanım bozuklukları nedeniyle acil servise başvurusu arasında güçlü bir bağlantı saptanmıştır. Bunu anksiyete, stres ve somatoform bozukluklar ve duygudurum bozuklukları izlemiştir. Aşırı sıcak ve şizofreni nedeniyle yapılan acil servis başvurusu arasında da ilişki bulunmuştur.

Araştırmacılar, sıcağın ruh sağlığı üzerindeki etkisinin yaş grupları, cinsiyetler ve bölgeler arasında benzer olduğunu saptamıştır. Wellenius, ‘Bu sonuçlar sıcağın, yaş, cinsiyet veya yaşanılan yerden bağımsız olarak insanların ruh sağlığını derinden etkileyebileceğini gösteriyor’ demiştir.

Araştırmacılar gelecekteki çalışmalarında insanları aşırı sıcaktan kaynaklanan risklere karşı uyarmaya ve en savunmasız topluluk üyelerini daha iyi korumaya yardımcı olacak halk sağlığı stratejilerini belirlemeyi hedeflemektedir. Nori-Sarma 'COVID-19'un ruh sağlığı üzerindeki sürmekte olan etkileri de bu çalışmayı şekillendirecektir. Pandeminin ilk günlerinde sokağa çıkma yasağı, sosyal izolasyon ve genel belirsizlik ruh sağlığı hizmeti ihtiyacını artırırken eşzamanlı olarak bu hizmetleri sınırladı. Yaz sezonuna yaklaşırken pandemi ve iklim gibi stres faktörlerinin kombinasyonunun ruh sağlığı üzerindeki etkisinin artacağının düşünülmesi önemlidir’ demiştir.

Medikaynak Referanslar

Extreme heat linked to increase in mental health emergency care, ScienceDaily, February 2022

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler