Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan araştırmalar romatoid artritli (RA) hastalarda solunum morbiditesi ve mortalitesinin artmış olduğunu göstermekte olup pulmoner enflamasyonun RA patogenezinde rol oynadığı gözlemlenmiştir. Araştırmacılar bununla birlikte, kronik hava yolu iltihabına bağlı hastalıkların RA geliştirme riskini artırıp artırmadığının açık olmadığını belirtmişlerdir. Astım, kronik hava yolu iltihabı ile karakterize, yaygın bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Astım ve RA riski arasındaki bir ilişkiyi araştıran önceki çalışmalar, küçük örneklem büyüklüğü, sigara içimi için ayarlama yapılmaması ve otoantikorlarla karakterize RA fenotiplerini ölçememe nedeniyle sınırlı kalmıştır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kronik iltihaplanma ve solunum yollarının daralması ile karakterizedir ve sigara, kanıtlanmış önemli bir risk faktörüdür. Yapılan çalışmalar ile RA'nın sonraki KOAH riskini artırdığı gösterilmiş olsa da, bilgimize göre daha önceki hiçbir prospektif kohort çalışması KOAH'ı RA olayının bir risk faktörü olarak incelememiştir. Yapılan bu çalışmada astım, KOAH ve RA olayları arasındaki ilişki 2 büyük prospektif kohort, Hemşire Sağlık Çalışması (NHS) ve NHSII kullanılarak araştırılmış olup astım ve KOAH'ın sigaradan bağımsız olarak RA olay riskini artıracağı varsayılmıştır.

ABD'de kayıtlı kadın hemşirelerin 2 prospektif kohortundan elde edilen verilerin bir araya getirerek ileriye dönük gerçekleştirilen kohort çalışmasına 1976'da başlayan ve 30 ile 55 yaşları arasında 121.700 hemşire kaydeden NHS ve 1989'da başlayan NHSII 25 ile 42 yaşları arasında 116.429 hemşire kaydolmuştur. Katılımcılar yaşam tarzı, sağlık davranışları, ilaçlar ve hastalıklarla ilgili temel ve iki yıllık anketleri tamamlamışlardır. Çalışmada her iki grupta da >%90'lık bir takip yanıt oranı olmakla birlikte kişi-zamanının sadece %5'i takipte kaybedilmiştir. Bu analiz için, çalışma başlangıcında kendi bildirdiği RA veya diğer bağ dokusu hastalığı (CTD) olan, başlangıçta sigara paketi yılı ile ilgili eksik verileri olan veya çalışma başlangıcından sonra herhangi bir takip anketi geri göndermeyen katılımcılar, astım analizi için, başlangıçta kendi kendine bildirilen KOAH'lı katılımcılar ve KOAH analizi için, KOAH nadiren 35 yaşından önce teşhis edildiğinden, önceki çalışmalarda yapıldığı gibi, kendi kendine bildirilen KOAH'lı 35 yaşındaki katılımcıların hariç tutulduğu bildirilmiştir. Tüm katılımcılar bilgilendirilmiş onam vermiş olup çalışma protokolü Brigham ve Kadın Hastanesi Kurumsal İnceleme Kurulları ve Harvard T. H. Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından onaylanmıştır.

RA Patogenezinde Kronik Hava Yolu İnflamasyonu

Çalışmanın birincil sonucu olarak, 2 romatolog tarafından tıbbi kayıt incelemesi ile doğrulanan RA olayı olduğu bildirilmiş olup, değişkenler, iki yılda bir yapılan anketlerle değerlendirilmiştir. RA için çok değişkenli tehlike oranları (HR) ve %95 güven aralıkları (CI) Cox regresyonu kullanılarak tahmin edilmiştir. Yapılan çalışmada araştırmacılar NHS ve NHSII'de 4,384,471 kişi-yıllık takip sırasında, doğrulanmış astımı olan 15,148 kadın, doğrulanmış KOAH'lı 3,573 kadın ve 1,060 RA vakası tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Çalışmada sigara paket yılı veya durumu dahil eş-değişkenler açısından ayarlama yapıldıktan sonra astım veya KOAH olmamasına kıyasla artmış RA riski ile ilişkili olduğu tespit edilmiş olup yalnızca hiç sigara içmeyenleri analiz ederken astım artmış RA riski ile ilişkili kalmadığı gözlemlenmiş ve KOAH ayrıca artmış RA riski ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Araştırmacılar KOAH ile RA arasındaki ilişkinin en çok, 55 yaşın üzerinde sigara içenlerin alt grubunda belirgin olduğunu ve sigara içme durumu veya yoğunluğu ve diğer potansiyel karıştırıcılardan bağımsız olarak astım ve KOAH'ın her birinin artmış RA vakası riski ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan çalışmanın bu sonuçları, kronik hava yolu inflamasyonunun RA patogenezinde çok önemli olabileceği hipotezini desteklemektedir.

Medikaynak Referanslar

Ford JA, Liu X, Chu SH, Lu B, Cho MH, Silverman EK, Costenbader KH, Camargo CA Jr, Sparks JA. Asthma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, and Subsequent Risk for Incident Rheumatoid Arthritis Among Women: A Prospective Cohort Study. Arthritis Rheumatol. 2020 May;72(5):704-713. doi: 10.1002/art.41194. Epub 2020 Apr 3. PMID: 32129572; PMCID: PMC7188599.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler