Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Plantar fasiit topuk ağrısının en yaygın nedenlerinden birisidir. Amerika’da 2 milyonu aşkın kişiyi etkilemektedir. Topuktan ayak parmaklarına dek uzanan ve ayak kemerini destekleyen bağ dokusu plantar fasianın enflamasyonundan kaynaklanmaktadır. Şiddetli ve keskin bir ağrıya yol açmakta, topukta bir diken varmış gibi rahatsızlık vermektedir. Bu nedenle halk arasında topuk dikeni olarak da bilinmektedir.

Topuk dikeninin akut evredeki tedavisi germe egzersizleri, ortopedik ayakkabı veya stereoid enjeksiyonlarıdır. Ancak hastaların yüzde onunda hastalık ilerleyip kronik hale dönüşür ve ayağın kolajen dokusu bozulurken plantar fasiya gitgide kalınlaşır. Bu tür kronik hastalarda plantar fasia cerrahi olarak küçük bir operasyonla gevşetilebilir, ancak bu, operasyona bağlı riskleri de beraberinde getirir. Plantar fasianın kesilmesi skar doku oluşumuna yol açabilir ve bu skar doku ağrıya yol açabilir. Doku fazla kesilirse ayak yapısı bozulabilir, düşük ayak deformitesi oluşabilir ve bu da yürüme güçlüğüyle sonuçlanabilmektedir.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarına göre, şiddetli ayak ağrısının en yaygın nedenlerinden plantar fasiit, yağ enjeksiyonları ile tedavi edilebilmekte ve ağrı giderilmektedir. Bu prosedürde yeni bir teknik kullanılarak, kişinin kendi vücudunun diğer bölgelerinden alınan yağ dokusu ayak tabanına enjeksiyonla yerleştirilmekte ve yağ dokunun yenileyici özeliklerinden faydalanılmaktadır. Yağ dokudaki kök hücreler ve büyüme faktörleri dokuya taze kan tedariği sağlamakta, en az miktarda skar doku ile yara iyileşmesi tetiklenmektedir.

Plastik Cerrahi bölümü tarafından kronik plantar fasiiti olan 14 hasta üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, hastalar iki gruba ayrılmıştır. Birinci grupta prosedür çalışma başında uygulanmıştır ve 12 ay takip edilmiştir. İkinci grupta prosedür 6 aylık gözlem süresinden sonra uygulanmıştır ve daha sonra hastalar altı ay daha takip edilmişlerdir.

Birinci gruptaki hastaların yaşam kalitesi artmış, spor aktivitelerine dönebilmişler, plantar fasiya kalınlığı azalmış ve ağrıları dinmiştir, prosedürü takiben altı ayda ölçütlerin çoğunda iyileşme gözlenmiş ve 12 ay sonra çok daha iyi bir düzeye gelmişlerdir. İkinci grupta da benzer şekilde prosedürü takiben altı ayda plantar fasiya kalınlığı azalmış, spor aktivitelerine dönebilmişler ve ağrıları istatistiksel anlama sahip olmasa da iyileşmiştir.

Çalışmaya göre, ayağa yağ enjeksiyonu plantar fasiit belirtilerini iyileştirmiş ve topuktaki ağrıyı gidermiştir. Prosedürü takiben hastalar sportif faaliyetlerine ve aktivitelerine dönebilmiş ve yaşam kaliteleri artmıştır. Bu çalışmaya göre yağ enjeksiyonları plantar fasiiti tedavi edebilir. Ancak bulguların doğrulanması amacıyla ikinci gruptaki iyileşmeleri tespit etmek için daha fazla katılımcıyla daha uzun süreli bir çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Medikaynak Referanslar

Fat injections could treat common cause of foot pain, plantar fasciitis from University of Pittsburgh on ScienceDirect  January 25, 2022.
 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler