Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Daha önce yapılan araştırmalar, antibiyotiklerin genellikle boğaz ağrısı veya öksürük gibi bazı semptomlar için ihtiyaç olmamasına rağmen reçetelendiklerini göstermiştir. Bu tür hastalıkların çoğuna virüsler neden olmaktadır ve bu nedenle bu hastalar, sadece bakteriyel enfeksiyonları tedavi eden antibiyotiklerden faydalanamazlar.

Bir grup araştırmacı tüm ayakta tedavi edilen hastalarda antibiyotik reçetelerini incelediler ve buldukları sonuçlar bu ilaçların kötüye kullanımının semptomdan bağımsız olarak büyük bir sorun olduğunu işaret etti. Yapılan incelemede klinisyenlerin incelenen olguların yarısında ya antibiyotik reçete etmek için çok zayıf bir nedenleri olduğu ya da hiç bir sebep göstermedikleri bulundu. Bilim insanları antibiyotiklerin yaklaşık %80'inin ayaktan hastaya reçete edildiği düşünüldüğünde bu durumun endişe verici olduğunu belirttiler.

Sağlık Araştırmaları ve Kalite Kurumu (AHRQ) tarafından finanse edilen araştırma, Kasım 2015'ten Ekim 2017'ye kadar 279.169 hastaya 514 klinikte 2.413 klinisyen tarafından verilen 509.534 ayaktan antibiyotik reçetesini analiz etti. Çalışmada reçete yazanlar arasında hekimler, doktorlar, hemşireler ve hekim asistanları, birinci basamak dahiliye, obstetri / jinekoloji, aile hekimliği, dermatoloji, kardiyoloji ve gastroenteroloji gibi uzmanlıklar yer alıyordu. Araştırmacılar, antibiyotiklerin %46'sının enfeksiyonla ilgili bir tanı olmadan reçete edildiğini belirttiler. Bu hastaların %29'luk kısmında enfeksiyon tanısı dışında bir tanı mevcutken (yüksek tansiyon veya yıllık ziyaret gibi) ve %7'lik kısmında hiç bir tanı belirtilmeden reçeteleme yapılmıştı. Araştırmacılar, bu olguların bir kısmının özensiz tanı kodlamasıyla ilişkili olabileceğini belirttiler. Öte yandan virüslerin neden olduğu bu tür enfeksiyonlara antibiyotik reçetelenmesinin belirsiz veya uygun olmayan nedenlerle antibiyotik reçeteleme alışkanlığını iyi yansıttığını eklediler.

Hastalar Antibiyotik İstiyorlar

Antibiyotiklerin %20'si hastaların şahsen ziyaretleri dışında reçete ediliyordu. Bunların da çoğu telefonla (%10) reçeteleniyordu. Diğer kanallar sırasıyla reçetelemeye izin veren fakat semptom tanısı ve teste sahip olmayan bir elektronik sağlık kayıt sistemi ile (%4), tekrar reçetesi (%4) ve bir internet sitesiydi (%1). Bu kanallar üzerinde kadınlardaki tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları veya gençlerde akne için antibiyotik kullanımı gibi klinik olarak uygun durumlar da vardı. Araştırmacılar, bu reçetelerin hangisinin tam olarak klinik açıdan uygun olduğunu araştırmanın sonraki aşamasında analiz edecekleri belirttiler.

Bilim insanları, antibiyotiklerin 40 yıl süren randomize kontrollü çalışmalarının çoğunda antibiyotiklerin öksürük ve sinüs enfeksiyonuna yardımcı olmadığı gösterilmesine rağmen hala birçok insanın antibiyotik kullanmadan daha iyi olmayacaklarına inandıklarını ve özel olarak bu ilaçları doktordan talep ettiklerini belirtiyorlar. Özellikle de yoğun kliniklerde doktorlar için en etkili ve kolay yolun hala antibiyotik reçetelemek olduğunu belirten araştırmacılar, bu alışkanlıkla mücadele etmek için mevcut verilerin daha fazla incelenmesi gerektiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Jeffrey A. Linder, MD, MPH; Tiffany Brown, MPH; Ji Young Lee, MS; Kao-Ping Chua, MD, PhD; Michael A. Fischer, MD, MS Non-Visit-Based and Non-Infection-Related Ambulatory Antibiotic Prescribing IDWeek 2018 Friday, October 5, 2018: 2:00 PM-3:15 PM Presentation 1632

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler