Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Danimarka'da 23 Nisan 2021 itibariyle tespit edilen 245.761 COVID-19 vakasının %80'inden fazlasının hafif veya asemptomatik olması beklense de giderek artan kanıtlar, COVID–19 vakalarının miyokardit, pulmoner fibroz, ensefalit, tromboembolik olay ve psikiyatrik hastalık, dispne, öksürük ve yorgunluk gibi devam eden belirtiler nedeniyle hastaneye başvurduğunu göstermektedir. Bu türden post-akut komplikasyonların hafif, orta düzeyde veya asemptomatik enfeksiyon geçirenlerde ne sıklıkta ortaya çıktığı hakkında ise çok az şey bilinmektedir. Bu nedenle, belirli ilaçların başlanması, hastanede tanı konulması ve sağlık hizmeti alım sıklığına dayanarak, hastane başvurusu gerektirmeyen COVID-19 enfeksiyonundan 2 hafta ila 6 ay sonra post-akut etkilerin ortaya çıkışını değerlendirmek amacıyla bir çalışma planlanmıştır.

Danimarka’da 27 Şubat ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında COVID-19 testi pozitif olan 10.498 hastadan, test pozitif oldukları halde 2 hafta içinde hastaneye başvurmayan ve hayatta olan 8.983 (% 85.6) hasta bu nüfusa dayanan kohort çalışmasına uygun bulunmuştur. Bu grupla eşleşen ve testi negatif olup hastaneye başvurmamış 80.894 hasta ise referans kohort olarak çalışmaya katılmıştır. COVID-19 testi pozitif hastalarda COVID-19 testi negatif olanlara göre, bronkodilatatör ajan özellikle kısa etkili β-2 agonistleri ve triptanlara başlama dışında 11 seçilmiş ilaç tedavisine başlama riskinin artmadığı (risk farkı <%0,1) görülmüştür. COVID-19 pozitif hastalarda dispne ve venöz tromboembolizm tanısı riskinde artış varken diğer tanılar için iki grup arasında fark olmadığı saptanmıştır. Daha önceden bildirilen inatçı belirtiler (koku alma kaybı, halsizlik ve genel ağrılar) için hastaneye başvuru riski de düşük (<%0.4) bulunmuştur. Bu veriler, bu semptomların öncelikle pozitif bireylerin negatif bireylere göre, COVID-19 testinden 2 hafta sonra pratisyen hekimleri 1·18 kat daha sık ziyaret ettiğine ve durumun bu hekimler tarafından yönetildiğine işaret edebilir.

Medikaynak Referanslar

Lars Christian et al. Post-acute effects of SARS-CoV-2 infection in individuals not requiring hospital admission: a Danish population-based cohort study Lund, The Lancet Infectious Diseases, May 10, 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler