Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kaşınma, kaşınan bölgeyi kaşıma isteğini provoke eden ve hoşa gitmeyen bir his olarak tanımlanabilir. Birçok enflamatuar deri hastalığı kaşınma hissine yol açmasına rağmen kaşınan döküntülü deri kaşınmamalıdır. Bu enflamasyonu kötüleştirebilmektedir. Bununla beraber ne yazık ki devam eden kaşıntı standart ilaç tedavileri ile her zaman rahatlatılamamaktadır. Bu yüzden kaşınmayı azaltacak ek müdahale yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Enflamatuar deri lezyonlarında histamin fizyolojik olarak mast hücrelerinden salınır ve miyelinsiz periferal C-lifleri ile spinotalamik lamina I nöronları aktive eder. Spinotalamik afferentler ile bu sinyaller beynin, konumu ve somatosensör duyumlarının yoğunluğunun kodlandığı bölgelerine iletilir. Normal şartlarda kaşıma hızlı bir şekilde kaşınmayı baskılar.

Almanya’dan bir grup bilim insanı katılımcılara aynadaki yansımaları aracılığıyla kaşınma hissi olmayan ekstremitelerini kaşınma hissi olan ekstremiteymiş gibi görsel algılama yaptılar. Gerçekte kaşınan ekstremitenin tersi ekstremiteyi kaşıyarak kaşıma ile baskılanan kaşınma hissinin santral mekanizmalarının aktive edilip edilemeyeceğini test etmek için bir çalışma düzenlediler.

Araştırmacılar sağlıklı katılımcılara aynalı ya da aynasız sağ (kaşıntının olduğu) ya da sol her iki ön kollarında dışarıdan güdümlü kaşınma hareketlerini gözlemlerken sağ ön kolda deneysel olarak uyarılmış kaşıntının yoğunluğunu değerlendirmek için sorular sordular. İlk deneyde katılımcıların ön kolları arasına bir ayna yerleştirdiler ve böylece katılımcıların gerçekte kaşınma hissi olmayan (sol) önkolları kaşınırken, kaşınma hissi olan (sağ) ön kolları kaşındığı bir illüzyon yarattılar.

Gerçek sol önkolun görünebilirliğini kontrol etmek için katılımcıların sadece bir ön kollarında ve her iki ön kolda görsel algılanan kaşıma ya da hiç kaşımanın olmadığı deneysel durumlar yaratmak için katılımcıların önkollarının dikey eksende çevrilmiş ve çevrilmemiş gerçek zamanlı video görüntülerinin olduğu ikinci bir deney yaptılar.

Araştırmacılar her iki deneyde de kaşınma hissinin olmadığı önkolun görsel olarak kaşınma hissi olan önkol gibi algılandığında ayna durumunda kaşınma hissi olmayan kolu kaşımanın algılanan kaşınma hissi yoğunluğunu dikkat çekici ve seçici şekilde azalttığını gördüler.

Araştırmacılar bu etkinin görsel, dokunsal ve proprioseptif sinyallerin sensörler arası algısal uyumuna bağlı olabileceğini düşünüyorlar ve aynadan kaşınmanın deriye herhangi bir hasar vermeden kalıcı kaşıntı hisli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceğini ileri sürdüler.

Medikaynak Referanslar

Helmchen C, Palzer C, Münte TF, Anders S, Sprenger A (2013) Itch Relief by Mirror Scratching. A Psychophysical Study. PLoS ONE 8(12): e82756.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler