Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Gözlemsel epidemiyolojik çalışmalar düşük D vitamini seviyelerinin astım, atopik dermatit ve yüksek immünoglobulin E (IgE) seviyeleri ile ilişkili olduğunu bildirmiştir. Bununla birlikte, bu çalışmalar eşlik eden faktörlere ve ters nedenselliğe açıktır ve bu nedenle bu ilişkilerin gerçek olup olmadığı belli değildir. D vitamini yetersizliğinin yaygın ve düzeltilebilir olduğu düşünüldüğünde, bu epidemiyolojik ilişkiler halk sağlığı için oldukça önemlidir.

Bir grup bilim insanı yaptıkları çalışmada, genetik olarak düşük vitamin D düzeylerinin astım, atopik dermatit veya yüksek serum IgE düzeyleri ile ilişkili olup olmadığını, karmaşık ve ters nedene bağlı olarak önyargı kontrolü için Mendel randomizasyon (MR) metodolojisini kullanarak incelediler.

Araştırmacılar, çalışmada İngiltere'nin Biobank kaynağından ve SUNLIGHT, GABRIEL ve EAGLE egzama konsorsiyumlarından verileri kullandılar. 33,996 bireyde 25-hidroksivitamin D (25OHD) seviyeleri ile kuvvetli bir şekilde ilişkili dört tek nükleotid polimorfizmini (SNP) kullanarak, astım (n = 146,761), çocuk çağı başlangıçlı astım (N = 15,008), atopik dermatit (n = 40,835) ve yüksek IgE düzeyi (n = 12,853) riski üzerinde 25OHD düzeylerinin etkisini değerlendirmek için MR çalışmaları yaptılar ve duyarlılık analizlerinde MR varsayımlarını test ettiler. Araştırmacılar, dört 25OHD düşürücü alelinin hiçbirinin astım, atopik dermatit veya yüksek IgE seviyeleri ile ilişkili olmadığını gördüler. Log dönüşümlü 25OHD'de standart sapma azalması için MR olasılık oranı, çocukluk başlangıçlı astım için 1,03, atopik dermatit için 1,12 ve log-dönüşümlü IgE düzeyleri üzerindeki etki boyutu -0,40’tı. Bu sonuçlar, popülasyon katmanlaşması pleiotropi, vitamin D sentezi ve metabolizma yollarını değerlendiren duyarlılık analizlerinde devam etti.

Araştırmacılar çalışmanın temel sınırlamalarının, bulguların, çalışılan sonuçlar ile D vitamininin aktif formu olan 1,25-dihidroksivitamin D arasındaki ilişkiyi dışlamaması, bu çalışmanın çocukluk çağı astım için 1,33'lük bir OR'den daha küçük etkileri tespit edememesi ve analizlerin Avrupa kökenli beyaz popülasyonlar ile sınırlı olması olduğunu belirttiler. Sonuçların genetik olarak belirlenen 25OHD düzeylerindeki azalmanın, astım, atopik dermatit veya artmış toplam serum IgE riski taşıdığını gösteren herhangi bir kanıt bulunmadığından, D vitaminini artırma çabalarının atopik hastalığın riskini azaltabileceğini düşünmediklerini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Manousaki D, Paternoster L, Standl M, Moffatt MF, Farrall M, Bouzigon E, et al. (2017) Vitamin D levels and susceptibility to asthma, elevated immunoglobulin E levels, and atopic dermatitis: A Mendelian randomization study. PLoS Med 14(5): e1002294.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler