Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni araştırmalarla yüksek dozda B6 Vitamini tabletleri almanın kaygı ve depresyon duygularını azalttığı gösterilmiştir.

Reading Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yüksek dozda B6 Vitamininin genç yetişkinler üzerindeki etkisini ölçtüler ve katılımcılar bir ay boyunca her gün takviyeleri aldıktan sonra daha az endişeli ve depresif hissettiklerini bildirdiler.

Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental dergisinde yayınlanan çalışma, duygudurum bozukluklarını önlemek veya tedavi etmek için beyindeki aktivite düzeylerini değiştirdiği düşünülen takviyelerin kullanımını destekleyen değerli kanıtlar sunmaktadır.

Reading Üniversitesi Psikoloji ve Klinik Dil Bilimleri Fakültesi'nden çalışmanın ilk yazarı Dr. David Field: "Beynin işleyişi uyarıcı nöronlar ile baskılayıcı nöronlar arasındaki hassas dengeye dayanır. Son teoriler duygudurum bozukluklarını ve diğer bazı nöropsikiyatrik durumları bu dengenin artan beyin aktivitesi yönünde bozulmasıyla ilişkilendirmiştir. Vitamin B6, vücudun beyindeki uyarıları engelleyen belirli bir kimyasal haberci üretmesine yardımcı oluyor ve çalışmamız bu sakinleştirici etkiyi katılımcılar arasında azaltılmış kaygı ile ilişkilendiriyor." dedi.

Önceki çalışmalar multivitaminlerin veya maya ekstresinin (Marmite) stres düzeyini azaltabileceğine dair kanıtlar sunarken belirli vitaminlerin bu etkiyi sağladığına dair az sayıda çalışma yapılmıştır.

Yeni çalışma, vücudun beyindeki sinir hücreleri arasındaki uyarıları engelleyen bir kimyasal olan GABA (Gama-Aminobütirik Asit) üretimini arttırdığı bilinen B6 Vitaminlerinin potansiyel rolüne odaklandı.

Bu çalışmada 300'den fazla katılımcı önerilen günlük alımın çok üzerinde (yaklaşık 50 katı) B6 Vitamini takviyesi, B12 Vitamini takviyesi veya bir plasebo grubuna randomize edildi. Katılımcılar bir ay boyunca günde bir tablet kullandı.

Çalışma Vitamin B12'nin plaseboya kıyasla çok az etkili olurken Vitamin B6'nın istatistiksel olarak güvenilir bir fark yarattığını gösterdi.

B6 Vitamini takviyeleri alan katılımcılar arasında yükselen GABA düzeyi çalışma sonunda görsel testlerle doğrulandı ve B6'nın kaygıdaki azalmadan sorumlu olduğu hipotezini destekledi. Beyin aktivitesinin kontrol düzeyi ile tutarlı olarak hafif fakat zararsız görsel performans değişiklikleri saptandı.

Dr. Field şunları söyledi: "Ton balığı, nohut ve birçok meyve ve sebze de dahil olmak üzere birçok yiyecek B6 Vitamini içerir. Ancak bu çalışmada kullanılan yüksek dozlar duygudurum üzerinde olumlu bir etki yaratmak için takviyelerin gerekli olacağını düşündürmektedir. Bu araştırmanın erken bir aşamada olduğunu ve çalışmamızda B6 Vitamininin anksiyete üzerindeki etkisinin ilaçlardan beklediğinize kıyasla oldukça küçük olduğunu kabul etmek önemlidir. Bununla birlikte beslenmeye dayalı girişimler daha az yan etkiler üretir ve gelecekte insanlar bunu tercih edebilir. Bunu gerçekçi bir seçim haline getirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Potansiyel bir seçenek etkilerini artırmak için B6 Vitamini takviyelerini Bilişsel Davranış Terapisi gibi konuşma terapileriyle birleştirmek olabilir."

Medikaynak Referanslar

University of Reading. "Vitamin B6 supplements could reduce anxiety and depression." ScienceDaily. ScienceDaily, 19 July 2022. 

www.sciencedaily.com/releases/2022/07/220719091209.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler