Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan birçok araştırmada, babaların erkek ve kız çocuklarına, sonuçları etkileyebilecek şekilde farklı davrandıklarını göstermektedir. Bununla birlikte ortaya çıkan karmaşık tablo, ebeveynlik bakımı çalışmasının metodolojik zorlukları nedeniyle belirsizdir ve şimdiye kadar hiçbir çalışmada, gözlemlenen gerçek dünyada babalık davranışındaki cinsiyet farklılıklarının, erkek ve kız çocuklarına yönelik farklı baba beyin yanıtlarıyla ilişkili olma ihtimalini incelenmemiştir. Amerika’dan araştırmacılar yaptıkları yeni bir çalışmada, kız babalarının ve erkek babalarının doğal ortamlarında gözlemlenen günlük davranışlarını ve çocuk resim uyaranlarına nöral tepkilerini karşılaştırdılar. Çalışmada, Atlanta'dan küçük bir el bilgisayarın kemerlerine geçirilmesini ve bir hafta boyunca giymeyi kabul eden, 30 kız ve 22 erkek olmak üzere toplam 52 yeni yürümeye başlamış çocuk babasından edinilen verileri kullandılar. Cihazı, 48 saatlik süre boyunca herhangi bir sesi kaydetmek için dokuz dakikada bir 50 saniye boyunca rastgele açtılar. Araştırmadaki babaların bazıları birden fazla çocuğa sahipti, ancak çalışma sadece bir oğlu veya kızı ile olan etkileşimleri üzerine odaklandı.

Araştırmacılar, erkek babaları ile karşılaştırıldığında, yürümeye yeni başlayan kız babalarının kızlarına daha dikkatli davrandıklarını, daha fazla şarkı söylediklerini, muhtemelen kızların duygularını erkeklerden daha çok kabul ettikleri için hüzün dahil olmak üzere duygular hakkında daha açık bir şekilde konuştuklarını, gelecekteki akademik başarıyla bağlantılı olarak daha analitik bir dil kullandıklarını ve beyinlerinin ödül ve duygu düzenlenmesi için önemli alanlar olan medial ve lateral orbitofrontal kortekslerinde [OFC], kızlarının mutlu yüz ifadelerine karşı daha güçlü nöral tepkiler verdiklerini gördüler. Buna karşın, erkek babalarının daha kaba ve karmakarışık bir oyun oynadıklarını (RTP), oğullarıyla daha fazla başarı dili kullandıklarını, daha fazla başarı dili kullandıklarını ve oğullarının nötr yüz ifadelerine medial OFC'lerinde daha güçlü bir nöral tepki verdiklerini gözlemlediler. Mutlu yüzlere yönelik mediyal OFC cevabı RTP ile negatif ilişkiliyken, mOFC'nin nötr yüzlere verdiği yanıt, özellikle erkek babaları için RTP ile pozitif ilişkiliydi.

Araştırmacılar sonuçların, gerçek dünyadaki babalık davranışının ve beyin işlevinin çocukların cinsiyetine bağlı olarak farklılaştığını gösterdiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Jennifer S. Mascaro, Kelly E. Rentscher, Patrick D. Hackett, Matthias R. Mehl, James K. Rilling. Child gender influences paternal behavior, language, and brain function.. Behavioral Neuroscience, 2017; 131 (3): 262

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler