Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir çalışmanın ön bulgularına göre, ince bağırsakta bakteriyel kolonizasyon (SIBO), huzursuz bacak sendromlu (RLS) hastalarda daha yaygın olabilir.

Sonuçlar, ince bağırsakta bakteriyel kolonizasyonun huzursuz bacak sendromlu yedi katılımcının hepsinde bulunduğunu göstermektedir. Buna karşılık, genel popülasyonda ince bağırsakta bakteriyel kolonizasyon prevalansının %15'ten fazla olmadığı tahmin edilmektedir.

Çalışmanın lider yazarı Daniel Jin Blum "huzursuz bacak sendromlu grubunda ince bağırsakta bakteri üremesinin çok yüksek olduğunu gözlemledik. ,diyerek ekledi: "huzursuz bacak sendromu ve bağırsak mikrobiyal sağlığı arasındaki ilişkiyi araştırmak, huzursuz bacak sendromlu ve diğer uyku bozuklukları için olası tespit, önleme ve tedavi için yeni yollar açma potansiyeline sahiptir."

İnce bağırsakta bakteriyel kolonizasyon, nadir görülen bağırsakta yerleşik bakterilerin bağırsakta aşırı çoğaldığı bir durumdur. Huzursuz bacak sendromu, sıklıkla diğer rahatsız edici hislerin eşlik ettiği uzuvları hareket ettirmek için güçlü, neredeyse dayanılmaz bir dürtü şikayeti ile karakterize edilen bir sensorimotor bozukluktur. Bu semptomlar dinlenme, yatma ya da oturma gibi hareketsizlik dönemlerinde başlar veya daha da kötüleşir. Yürüme ya da gerilme gibi hareketlerle kısmen ya da tamamen rahatlar ve genel olarak akşamları görülür.

Beyindeki düşük demir huzursuz bacak sendromu için önemli bir risk faktörüdür. Yazarlara göre, bu beyin demir eksikliği yetersiz demir içerikli besin tüketimine veya potansiyel olarak bağırsak iltihabına bağlı olabilir.

Çalışmaya katılanlar uyku ve ince bağırsakta bakteriyel kolonizasyon semptomları ile ilgili anketleri doldurdular. Her birine bir dışkı test kiti ve bir ince bağırsakta bakteriyel kolonizasyon nefes testi kiti verildi. Dışkı örnekleri, Minnesota Genomics Center Üniversitesi tarafından incelendi. İnce bağırsakta bakteriyel kolonizasyon ve nefes örnekleri, hidrojen ve metan anormallikleri açısından Aerodiagnostics tarafından değerlendirildi.

Ek çalışma katılımcıları Stanford Uyku Merkezi'nde çalışmaya devam ediyor. Diğer analizlerde dışkı mikrobiyal kompozisyonu, huzursuz bacak sendromu, demir eksikliğinin alt tipleri ve uykusuzluk ile kıyaslamalar incelenecektir.

Medikaynak Referanslar

Daniel J Blum, Emmanuel During, Fiona Barwick, Polina Davidenko, Jamie M Zeitzer. 0009 Restless Leg Syndrome: Does It Start With A Gut Feeling? Sleep, 2019; 42 (Supplement_1): A4

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler