Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni araştırma, enterik sinir sistemi (ENS) olarak bilinen bağırsaktaki sinir sisteminin bağırsak boyunca itmeye nasıl neden olduğunu açıklayarak, beyin ve omurilikteki diğer sinir ağlarına ne kadar benzer davrandığını vurgulamaktadır.

Flinders Üniversitesi'nden Profesör Nick Spencer tarafından yönetilen çalışma, bağırsaktaki ENS'nin 'ilk beyin' olduğunu ve insanlarda bildiğimiz beyinden çok önce evrimleştiğini savunuyor. Yeni bulgular, ENS'deki binlerce nöronun kas katmanlarının kasılmasına ve içeriği ilerletmesine neden olmak için birbirleriyle nasıl iletişim kurduğu hakkında önemli yeni bilgileri ortaya çıkarıyor. Şimdiye kadar, bu çözülmemiş büyük bir sorundu.

Flinders Üniversitesi'nden Profesör Nick Spencer, Communications Biology (Nature) dergisinde yayınlanan yeni bir makalede, en son bulguların beklenenden çok daha karmaşık olduğunu ve içsel bir sinir sistemi olmadan evrimleşmiş diğer kaslı organlarda (lenfatik damarlar, üreter veya portal ven gibi) sıvının ileri itilmesinin altında yatan mekanizmalardan önemli ölçüde farklı olduğunu söylemektedir.

Profesör Spencer, ‘Birçok omurgalı hayvanın sinir sisteminde büyük nöron popülasyonları arasında nöronal aktivite eşgüdümlü çalışması yaygındır’ diyor.

Araştırmacılar, laboratuvarlarında ileri itiş sırasında kolon duvarındaki dinamik değişikliklerle elektriksel aktivite korelasyonunu ve kolon boyunca düz kas elektriksel aktivitesini kaydetmelerini sağlayan yeni bir teknik ilerlemeden yararlandılar.

Bu süreç, nihayet ENS'deki tüm farklı nöron türlerinin nasıl bir araya geldiğini ve kolon boyunca içeriğin itilmesi için ateşlemeyi nasıl düzenlediğini açıklayan yeni ve önemli bir mekanizma ortaya çıkarmıştır.

‘İlginç bir şekilde, aynı nöral devre itici olan ve olmayan kasılmalar sırasında etkinleşti.’

Medikaynak Referanslar

New insights into how the 'first brain' works in the gut: new research explains how the gut nervous system causes propulsion. ScienceDaily, 15 August 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler