Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan araştırmalar dünya çapındaki vitamin eksikliklerinin, küresel hastalık yükünde birincil etiyolojik rol oynadığını göstermiş olup, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa'daki yaşlı yetişkinlerin yaklaşık %35'inde bir veya daha fazla mikro besin açısından yetersiz olduğunu bildirmiştir. Bu eksiklik özellikle C vitamini, çinko ve D vitamini için geçerli olup, bu eksiklikler, çoğunlukla artan inflamasyon seviyeleri, azalmış doğal bağışıklık fonksiyonu ve azalmış T hücre fonksiyonu ile karakterize edilen bağışıklık sisteminin yaşa bağlı düşüşüne katkıda bulunabilmektedir.

Pek çok besin bağışıklık sisteminde hayati rol oynasa da, çok sayıda çalışma C vitamini, D vitamini ve çinkonun önemini vurgulamaktadır. Bilim insanları C vitamininin, nötrofil fagositozu, motilite, reaktif oksijen türleri (ROS) oluşumu, antimikrobiyal aktivite ve monosit hareketliliği için önemli, çinko yeterliliğinin nötrofillerin, monositlerin, doğal öldürücü T hücrelerinin ve B hücrelerinin sayılarını ve işlevini değiştirdiği ve nötrofil ve monosit kemotaksisi için önemli bir mineral olduğunu, D vitamininin ise hem doğuştan hem de adaptif bağışıklık fonksiyonu için kritik ve aktive edilmiş monositlerde / makrofajlarda katelisidin antimikrobiyal peptit geninin indüksiyonu için gerekli olduğunu vurgulamışlardır.

Yetersiz C vitamini alımı, artan pnömoni ve ciddi solunum yolu enfeksiyonu riski ile ilişkili olmakla birlikte başlamadan önce düzenli olarak C vitamini takviyesi alındığında, soğuk algınlığına yakalanma riskini azalttığı gözlemlenmiştir. Yaşlı yetişkinler arasında yaygın olan düşük çinko alımı, bağışıklık fonksiyonunun bozulmasıyla ilişkili olmakla birlikte sadece bazı randomize kontrollü çalışmalar çinko desteğinin yaşlı yetişkinlerde enfeksiyon sayısını azalttığını bulmuş olsa da, çinko pastilleri soğuk algınlığı semptomlarının ortalama süresini önemli ölçüde düşürmüş olduğu da bildirilmiştir. Düşük serum 25-hidroksivitamin D [25 (OH) D vitamini], daha yüksek akut solunum yolu enfeksiyon riski ile bağlantılıdır ve genel olarak, randomize kontrollü çalışmaların meta analizi, günlük D vitamini takviyesinin üst solunum yolu enfeksiyonu riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Araştırmacılar birden fazla besinin bağışıklık fonksiyonunu desteklediğinden, yaşlı yetişkinlerin multivitamin ve mineral (MVM) takviyelerinden yararlanabileceğini ifade etmişlerdir. Genel olarak güvenli ve reçetesiz olarak kolayca temin edilebilen diyet takviyeleri, klinik çalışmalarda birkaç önemli yan etki ile kullanılmıştır. Çelişkili çalışmalar olmasına rağmen, bağışıklık ile ilişkili mikro besinlerin bir kombinasyonu ile diyet takviyesinin bağışıklık fonksiyonunu desteklediğini ve enfeksiyon riskini veya şiddetini azalttığını gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Araştırmacılar aslında, bu vitamin ve minerallerle hedeflenen takviyenin, ABD'de önerilen diyet ödeneğinden (RDA) daha yüksek dozlarda ek koruma sağlayabileceğini ifade etmişlerdir.

Kandaki Bakterisidal Aktivite

Araştırmacılar yaptıkları bu çalışma ile bir MVM takviyesinde bulunan vitamin ve mineral kombinasyonunun, plaseboya kıyasla takviye edilmiş bireylerin kandaki bakterisidal aktivitesini artıracağını umduklarını belirtmişlerdir. Bu hipotezi test etmek için, bir MVM takviyesi ile 55-75 yaş arası sağlıklı yetişkinler üzerinde çift kör randomize, plasebo kontrollü bir çalışma yürüttüklerini bildirmişlerdir. Çalışmaya katılan yetişkinlerin tedaviden önce ve sonra, kan mineral ve vitamin durumları (yani C vitamini, çinko ve D vitamini), bağışıklık fonksiyonu (yani, tam kan bakteriyel öldürme aktivitesi, nötrofil fagositik aktivitesi ve reaktif oksijen türlerinin üretimi), bağışıklık durumu (tükürük IgA ve plazma sitokin / kemokin seviyeleri), kişinin bildirdiği sağlık durumunun ölçüldüğü bildirilmiştir.

Çalışma sonucunda MVM takviyesi, bağışıklık fonksiyonu, durumu veya D vitamini seviyelerinin ölçümlerini değiştirmeden kandaki C vitamini ve çinko durumunu iyileştirdiği ve sağlıklı yaşlı yetişkinlerin MVM takviyesinden fayda sağlayabileceğini düşündürdüğü gözlemlenmiştir. Araştırmacılar fonksiyonel tahlillerin daha fazla geliştirilmesi ve daha büyük çalışma popülasyonlarının, sağlıklı yaşlı yetişkinlerde takviyeden sonra bağışıklık fonksiyonundaki spesifik değişikliklerin saptanmasını iyileştirmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Fantacone ML, Lowry MB, Uesugi SL, Michels AJ, Choi J, Leonard SW, Gombart SK, Gombart JS, Bobe G, Gombart AF. The Effect of a Multivitamin and Mineral Supplement on Immune Function in Healthy Older Adults: A Double-Blind, Randomized, Controlled Trial. Nutrients. 2020 Aug 14;12(8):2447. doi: 10.3390/nu12082447. PMID: 32823974; PMCID: PMC7468989.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler