Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Endotoksinlerin ve bakterilerin etkin kontrolü normal yara iyileşmesi için çok önemlidir. Yaralanma sırasında, anahtar enzim trombin oluşur ve fibrin üretir.

İsveç'ten araştırmacılar, insan nötrofil elastazının, hem bakteriyel lipopolisakkarid (LPS) hem de gram-negatif bakterilere bağlanan ve amorf amiloid benzeri agregatlar oluşturan 11 kDa trombin türevi C-terminal peptidleri (TCP'ler) üreten trombinleri parçaladığını gösterdiler. Atomik çözünürlük ve kaba taneli simülasyonlar kullanılarak yapılan moleküler modellemenin deneysel gözlemlerini doğruladığını ve TCP molekül kümeleri arasındaki liposakkarit aracılı moleküller arası temaslar yoluyla artan agregasyonu gösterdiğini aktardılar. Bakteri toplaması üzerine, rekombinant şekilde üretilen TCPlerin, Escherichia coli'nin permeabilizasyonu ve fagositik alımını indüklediğini, yaklaşık 11 kDa'lık TCP'lerin akut yara sıvılarında olduğu gibi enfekte yaralar bulunan hastalardan alınan fibrin köklerinde ölü dokunun da mevcut olduğunu belirttiler. Elde ettikleri bulguların, yaralanma sırasında enfeksiyonun kontrolsüz bir şekilde vücuda yayılmasından nasıl hızla korunduğumuzu açıkladığını ve bakterilere karşı yeni yollar geliştirmek için önemli klinik değere sahip olduğuna dikkat çektiler.

Araştırmacılar, yaralarda bulunan yaygın bir kan proteini olan trombin parçalarının, normal kan plazmasında görmedikleri şekilde, hem bakterileri hem de toksinleri çökertebildiğini (agregasyon) göstediler. Agregasyonun, yarada hızla gerçekleştiğini ve bakteri ile endotoksinlerin sadece toplanmasına değil, aynı zamanda vücudun enflamatuar hücreleri tarafından "yenilmesine" neden olduğuna dikkat çektiler. Böylelikle vücudumuz enfeksiyonun yayılmasını önlediğini ve bunun, yara iyileşmesi sırasında hem bakterileri hem de toksinlerin yönetimi için temel bir mekanizma olabileceğini aktardılar.

Araştırmacılar, bulguların agregasyon ve amiloid oluşumunun, enfeksiyonlara karşı birincil savunmamız olan doğuştan gelen bağışıklık ile bağlantılı olduğunu gösterdiğinin, çeşitli çökeltici proteinlerinin, beyinde olduğu gibi, deri veya iç organlarda amiloid hastalığa neden olabileceğin bilindiğinin ve bu nedenle bizi enfeksiyonlardan koruması beklenen bir mekanizmanın, bazen aşırı aktifleşip dejeneratif hastalıklara neden olabileceğinin altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Jitka Petrlova, Finja C. Hansen, Mariena J. A. van der Plas, Roland G. Huber, Matthias Mörgelin, Martin Malmsten, Peter J. Bond, Artur Schmidtchen. Aggregation of thrombin-derived C-terminal fragments as a previously undisclosed host defense mechanism. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017; 201619609.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler