Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Dünya çapında yaklaşık 334 milyon insan astım geçiriyor ve her yıl yaklaşık bir milyon insan ölmektedir. Avustralya'da dokuz kişiden birinde astım (yaklaşık 2,7 milyon) vardır ve Yerli Avustralyalılar arasında bu oran neredeyse iki kat daha yüksektir. Astım insidansı, son 30 yılda neredeyse iki katına çıkmıştır ve astım hastalarının yaklaşık yarısı, tedavi etmek için mevcut olan ilaçlardan hiç fayda görmemektedir. Bu nedenle, ilaç dışı tedavi seçeneklerine artan bir ilgi vardır. Son çalışmalar, omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin (n-3 PUFA) astımdaki potansiyel koruyucu rolünü vurgulamıştır.

Şu anki teoriye göre dünya çapında diyetteki dramatik değişimin hastalığın yükselişinin nedeni olduğu düşünülmektedir. Bitkisel yağlarda bulunan n-6 çoklu doymamış yağ asidi (PUFA) olarak bilinen miktarlarda artan bir tüketim ve çoğunlukla deniz yağlarında bulunan n-3 PUFA'nın tüketiminde düşüş vardır.

Avustralya'daki James Cook Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı yeni bir çalışmada erişkinlerde deniz ürünleri tüketimi, serum PUFA kompozisyonu ve astımın klinik bulguları arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlandı. Çalışmaya Güney Afrika’daki küçük bir kasabada bir balık işleme fabrikasında çalışan 642 kişi dahil edildi. Bu kesitsel çalışmada, ATS kurallarına uygun olarak Avrupa Solunum Sağlığı Komitesi Anketi (ECRHS), deri prick testleri, spirometri ve metakolin testleri kullanıldı. Çalışmadaki örnekler, n-3 ve n-6 PUFA bileşimi için analiz edildi.

Deniz Ürünleri Riski Azaltıyor

Hastaların yaş ortalaması 34’tü, büyük çoğunluğu kadındı (%65) ve %51'i sigara içiyordu. %99'u balık tüketimini bildirirken, istakoz, midye, kalamar ve istridyenin daha az tüketildiği görüldü. Astım semptomlarının prevalansı 11, mevcut astım (ECRHS tanımı) %8 iken spesifik olmayan bronşiyal aşırı duyarlılık (NSBH) daha yüksekti (%26). Düzeltilmiş modellerde n-3 PUFA'lar 20:5 (EPA) ve 22:5 (DPA), NSBH riskinin azalması ile anlamlı şekilde ilişkiliydi. Toplam n-3 PUFA kompozisyonu, azalmış NSBH riski ile ilişkiliyken, yüksek n-6 PUFA kompozisyonu, artan risk ile ilişkilendirildi.

Bazı n-3 türleri (deniz yağlarından) astım veya astım benzeri semptomların %62'ye kadar azalmış riski ile önemli derecede ilişkili iken, yüksek n-6 tüketimi (bitkisel yağlardan) %67'ye kadar risk artışı ile ilişkiliydi.

Araştırmacılar, bazı balık popülasyonlarında bulunan civa gibi kirleticiler hesaba katıldığında dahi, balık ve deniz ürünleri alımının yararlarının potansiyel risklerden daha ağır bastığını belirttiler. Belirli n-3 türlerinin etkisinin ne olduğu ve faydalı rollerinin nasıl optimize edilebileceği ve n-6'nın olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konusunda daha fazla çalışılması gerektiğini söylediler.

Medikaynak Referanslar

Shahieda Adams, Andreas Lopata, Cornelius Smuts, Roslynn Baatjies, Mohamed Jeebhay. Relationship between Serum Omega-3 Fatty Acid and Asthma Endpoints. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018; 16 (1): 43.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler