Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Alerjiler 20. yüzyılın ortasından bu yana yükselişe geçmiştir, ancak bunlara neyin neden olduğu hala bilinmemektedir. Bazı çalışmalar erken yaşlarda evcil hayvan bakımının, kişiyi daha sonraki yaşlarda alerji gelişiminden koruyabileceğini göstermiştir.

İsveç Göteborg Üniversitesi araştırmacılarının yaptıkları yeni bir çalışmada, yaşamın ilk yılında kedi / köpek edinme ve sonrasında alerji gelişimi arasında doza bağlı bir ilişki olup olmadığı araştırıldı.

Araştırmacılar, Mölndal ve Kiruna'dan 7-8 yaş arası 1029 çocuğun kesitsel ankete dayalı bir çalışması ve çocuk doktorları tarafından alerji ve astım açısından klinik olarak değerlendirilen Västra Götaland ilçesinden 8-9 yaş arası 249 çocuğun doğum kohortu olmak üzere iki kohortu araştırdılar. Kesitsel çalışmada, aynı alanlardaki çocukların önceki iki çalışmasında kullanılan astım ve alerji hakkında onaylanmış soruları soruldu. Doğum kohort çalışmasında astım ve alerji tanısı önceden tanımlanmış klinik kriterlere dayanıyordu ve laboratuvar değerlendirmesinde kan eozinofilleri, cilt prick testleri ve spesifik immünoglobulin E analizleri yapıldı. Yaşamın ilk yılında evcil hayvanlara ilişkin bilgiler, kesitsel kohortta geriye dönük olarak ve doğum kohortunda prospektif olarak toplandı.

"Mini-Çiftlik Etkisi Alerjiden Koruyor

Araştırmacılar, yaşamın ilk yılı boyunca evde fazla sayıda kedi ve köpek olması ile daha az astım, alerjik rinokonjonktivit veya egzama gibi alerjik bulgular arasında bir doz-yanıt ilişkisi gördüler. Kesitsel kohortta, alerji insidansı, evcil hayvanı olmayan bir evde ilk 12 ayını geçiren çocuklarda %49'du. Bu, bebeklikte bir evcil hayvanla yaşayan çocuklarda %43'e, üç evcil hayvanla yaşayan çocuklarda %24'e düşüyordu. Çocuklardan ikisi, beş evcil hayvanla yaşadılar ve ikisinde de alerji yoktu. Doğum kohortunda ise, ilk yıllarında evcil hayvanlarla yaşamayan çocuklar için alerji oranı %48, bir evcil hayvanla yaşayan çocuklar için %35 ve iki ya da daha fazla evcil hayvanla yaşayan çocuklar için %21’di. Evdeki hayvan sayısının artmasıyla birlikte, polenlerin yanı sıra hayvanlara duyarlılık da azaldı.

Araştırmacılar, 7-9 yaş arası çocuklarda alerjik hastalık prevalansının, yaşamın ilk yılında evde çocukla birlikte yaşayan evcil hayvan sayısı arttıkça, doza bağlı bir şekilde azaldığını belirttiler. Bunun, kedilerin ve köpeklerin alerji gelişimine karşı koruduğu "mini-çiftlik etkisini düşündürdüğünü aktardılar. Evcil hayvanların insan bağışıklık sistemini harekete geçiren mikroplar taşıdığını ve böylece çocukların alerjik olmadıklarını düşündüklerini söylediler.

Medikaynak Referanslar

Hesselmar B, Hicke-Roberts A, Lundell A-C, Adlerberth I, Rudin A, Saalman R, et al. (2018) Pet-keeping in early life reduces the risk of allergy in a dose-dependent fashion. PLoS ONE 13(12): e0208472.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler