Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir araştırmaya göre, klasik saat çizim testinin dijital versiyonu belirtisi olmayan hastalarda 5 dakikadan kısa sürede erken Alzheimer hastalığını tespit edebilir.

Araştırmacılara göre, bilişsel değerlendirme için kullanılan, Sınıf II tıbbi bir cihaz olan, Dijtial Bilişsel Teknoloji tarafından geliştirilen dijital saat çizim testi (DCTclock) bilişsel bozukluğu olan yetişkinlerle bilişsel bozukluğu normal olanları ayırt edebilmiştir. Bulgular beyindeki amiloid birikimi ile korele bulunmuştur.

Alzheimer hastalığının tedavileri mevcut olduğundan, bilişsel bozukluğun erken teşhisi önemlidir. DCTclock gibi dijital değerlendirmeler, geleneksel kağıt-kalem testlerinden çok daha kısa sürede, sadece 5 dakikada bilişsel değişiklikleri tespit edebilmektedir. Rutin klinik uygulamaya dahil edildiğinde, bu dijital cihazlar sayesinde doktorlar tam zamanında tanı koyabileceklerdir.

Kalem-kağıt saat çizim testinin aksine, kullanılan DCTclock dijital kalemlerle zaman bilgisi ve koordinatları kaydetmekte, hastanın çiziminin analizine imkan sağlamaktadır. DCTclock değerini test etmek amacıyla, Massachusetts Genel Hastanesindeki pozitron-emisyon tomografi (PET) laboratuvarı ve Harvard Yaşlanan Beyin Çalışmasındaki 300 yetişkin çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmadaki 264 katılımcının bilişsel fonksiyonları normaldi ve 143 kişinin PET görüntüleme verileri mevcuttu. Otuz altı katılımcıda ise hafif bilişsel bozulma veya erken Alzheimer hastalığı tespit edilmiştir.

Araştırma raporlarına göre DCTclock, bilişsel fonksiyonları normal ve bozuk grupları "mükemmel" şekilde ayırt etmiştir. PET görüntüleme verilerinin mevcut olduğu bilişsel fonksiyonları normal yetişkinlerde, Alzheimer biyomarkerleri olan küresel amiloid ve bölgesel tau’ya göre karşılaştırma yapılmıştır. Geleneksel testlerde olduğu gibi, yaş ilerledikçe DCTclock performansı kötüleşmişti. Bununla birlikte, geleneksel bilişsel testlerin çoğunun aksine, bilişsel fonksiyonları normal katılımcılar arasında cinsiyet ve eğitim açısından farklar anlamsız bulunmuştur. Bu bulgulara göre, dijital saat testi geleneksel nöropsikolojik ölçümlerin çoğundan daha fazla genelleştirilebilirliğe sahipti.

DCTclock yıllık bir tarama aracı olarak kullanılabilir, böylece bir kişinin yıl içindeki gidişatı takip edilebilir, en ufak bir bilişsel bozulma bulgusu saptandığında bir an önce müdahale edilebilir.

Bu hızlı dijital saat çizim testi sayesinde bilişsel açıdan sağlam görünen lakin dijital testi yaparken normal görülmeyen kişiler erken dönemde tespit edilecek, bu bulgular pozitif amiloid birikimi mevcudiyeti ile korele seyrettiğinde, hastalık belirtileri görülmeye başlamadan çok önce Alzheimer hastalığı tanısı konabilecektir.

Dijital saat testi zamandan tasarruf sağlamasının yanında, çizim yapılırken dijital kalemin zaman ve koordinat bilgilerini kaydetmesi sayesinde geleneksel testlere kıyasla daha zengin bir veri seti sağlayacaktır. DCTclock’un geleneksel testlere kıyasla basit bilişsel tarama ölçümlerinin erişilebilirliğini artıran hızlı ve hesaplı bir araç olduğu da gösterilmiştir.

Medikaynak Referanslar

(2021) Medscape.com. Available at: https://www.medscape.com/viewarticle/949410_print (Accessed: 7 September 2021).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler